Studia z Prawa Wyznaniowego, 2021, T. 24 : [27] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27
Issue DateTitleAuthor(s)Date accessionedLicense type
2021Cywilnoprawne skutki zrzeczenia się dóbr przez zakonnika w polskim prawie cywilnym. Zarys problemuRakoczy, Bartosz21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Gwarancje wychowania religijnego dzieci w prawie polskimSztychmiler, Ryszard21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Wolność religijna w czasie pandemii koronawirusa - ocena rozwiązań polskichAbramowicz, Aneta21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Wolność słowa realizowana w ramach wolności religii w Kościele Katolickim w Polsce a prawne ograniczenia dotyczące epidemii SARS-CoV-2Jaskuła, Lidia Katarzyna21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Mechanizm limitacji prawa do wolności uzewnętrzniania przekonań religijnych w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu europejskiegoKubala, Maciej21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Zwalczanie chorób zakaźnych w stanie epidemii oraz w stanie klęski żywiołowej a realizacja wolności sumienia i religii w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku i ustawodawstwaOżóg, Michał21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Sztuka sakralna a prawo autorskie, czyli kilka uwag o zasadach korzystania z sakralnych utworów autorskoprawnych i wystawionych w przestrzeni sacrumPawlikowska, Joanna21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu wobec procesji Bożego Ciała w latach 1950-1965Resler, Tomasz21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Wpływ sekurytyzacji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego w jedności z Patriarchatem Moskiewskim na zmiany w ustawodawstwie wyznaniowym Ukrainy po 2013 r.Szyszlak, Tomasz21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Konkordat z 1925 roku w aktualnym orzecznictwie sądowym – wybrane zagadnieniaKucybała-Kreft, Paulina21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021XVIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych, Mała Wieś, 7-9 września 2021 r.Kaźmierski, Paweł21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Odwołania do chrześcijaństwa w konstytucjach współczesnych państwMaroń, Grzegorz; Steczkowski, Piotr21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Urząd do Spraw Wyznań. Struktury – działalność – ludzie w latach 1975–1989, Konstancin-Jeziorna, 13-15 września 2021 r.Ślązak, Ewelina21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Badania naukowe w zakresie historii prawa kościelnego i historii prawa wyznaniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2000–2020Mikuła, Maciej; Zarzycki, Zdzisław21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021IV Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, Opole, 9 kwietnia 2021 r.Pluta, Katarzyna21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Zawarcie małżeństwa kanonicznego i cywilnego w prawie hiszpańskim – zarys perspektywy historycznejRyguła, Piotr21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w obradach sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych z 16 grudnia 1997 r.Góralski, Wojciech21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Od prawa kościelnego do historii prawa. Powikłane powojenne losy Profesora Leszka WinowskiegoKoredczuk, Józef21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Obowiązek udostępnienia informacji publicznej przez kościelne osoby prawne w związku z prowadzeniem cmentarzy wyznaniowych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2020 r. (I OSK 125/19)Bielecki, Marek21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2021Wyjątki od zakazu dyskryminacji ze względu na religię lub przekonania w zatrudnieniu pracowniczym na gruncie art. 4 dyrektywy 2000/78/WEWacław, Łukasz21-Feb-2022Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 27