Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2036
Title: Development of conceptual reasoning versus understanding of children's theory of mind and extraordinary (supernatural) minds middle childhood
Other Titles: Rozwój rozumowania pojęciowego a rozumieniue dziecięcych teorii umysłu człowieka i umysłów nadzwyczajnych (nadprzyrodzonych) u dzieci w okresie średniego dzieciństwa
Authors: Rydz, Elżbieta
Wróblewski, Zbigniew
Gut, Arkadiusz
Pietryga, Anna
Keywords: theory of mind; conceptual reasoning; extraordinary mind; middle childhood; teoria umysłu; rozumowanie pojęciowe; umysły nadzwyczajne; średnie dzieciństwo; test fałszywych przekonań
Issue Date: 2022
Abstract: The study ivolved 117 children from Poland in the age range frm 3 to 7 year old (56% girls; 44 boys). This study examined when a significant distinction appears, the conceptual differentiation of the ordinary mind from the extraordinary mind. Additionally, it was examined whether this distance is related to a certain type of conceptual knowledge and understanding of religious concepts.
W badaniu wzięło udział 117 dzieci z Polski w wieku od 3 do 7 lat (56% dziewcząt; 44 chłopców). Celem bdania było sprawdzenie, kiedy pojawia się istotne rozróżnienie, pojęciowe odróżnienie umysłu naturalnego od umysłu nadnaturalnego. Dodatkowo badano, czy dystans ten jest związany z określonym typem wiedzy pojęciowej i rozumieniem pojęć religijnych.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2036
Appears in Collections:Sprawozdania i raporty naukowe (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Database 3-5 years .xlsxdane badawcze10,48 kBMicrosoft Excel XMLView/Open
Database 6-7 years (1).xlsxdane badawcze10,23 kBMicrosoft Excel XMLView/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons