Kara śmierci a prawa człowieka

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019-06-30
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Wydawnictwo KUL
Abstract
W artykule starano się przedstawić perspektywę aksjologiczną kary śmierci, opierając się o standardy międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka, ochrony życia i zakazu tortur, oraz nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania lub karania, poprzez przedstawienie systemów ochrony takich organizacji światowych jak: ONZ, Rada Europy, Unia Europejska oraz wewnątrzkrajowych zawartych przede wszystkim w Konstytucji RP.
This study has attempted to present an axiological perspective of death penalty based on international standards, including the human rights, life protection and the prohibition of torture and inhuman, cruel or degrading treatment or punishment, by presenting protection systems for such world organisations as the United Nations, the European Union and the domestic ones concluded primarily in the Constitution of Poland
Description
This study has attempted to present an axiological perspective of death penalty based on international standards, including the human rights, life protection and the prohibition of torture and inhuman, cruel or degrading treatment or punishment, by presenting protection systems for such world organisations as the United Nations, the European Union and the domestic ones concluded primarily in the Constitution of Poland
Keywords
Kara śmierci, międzynarodowy system ochrony praw człowieka, krajowy system ochrony praw człowieka, death penalty, international law, national law
Citation
"Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 277-297
ISBN