Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1899
Title: Kara śmierci a prawa człowieka
Other Titles: Death Penalty and Human Rights
Authors: Migdał, Marcin
Keywords: Kara śmierci; międzynarodowy system ochrony praw człowieka; krajowy system ochrony praw człowieka; death penalty; international law; national law
Issue Date: 30-Jun-2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia Prawnicze KUL", 2019, nr 2, s. 277-297
Abstract: W artykule starano się przedstawić perspektywę aksjologiczną kary śmierci, opierając się o standardy międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw człowieka, ochrony życia i zakazu tortur, oraz nieludzkiego, okrutnego lub poniżającego traktowania lub karania, poprzez przedstawienie systemów ochrony takich organizacji światowych jak: ONZ, Rada Europy, Unia Europejska oraz wewnątrzkrajowych zawartych przede wszystkim w Konstytucji RP.
This study has attempted to present an axiological perspective of death penalty based on international standards, including the human rights, life protection and the prohibition of torture and inhuman, cruel or degrading treatment or punishment, by presenting protection systems for such world organisations as the United Nations, the European Union and the domestic ones concluded primarily in the Constitution of Poland
Description: This study has attempted to present an axiological perspective of death penalty based on international standards, including the human rights, life protection and the prohibition of torture and inhuman, cruel or degrading treatment or punishment, by presenting protection systems for such world organisations as the United Nations, the European Union and the domestic ones concluded primarily in the Constitution of Poland
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1899
DOI: 10.31743/sp.6071
Appears in Collections:Studia Prawnicze KUL, 2019, nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Migdal_Marcin_Kara_smierci_a_prawa_czlowieka.pdf716.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons