Roczniki Filozoficzne

Permanent URI for this community

Roczniki Filozoficzne są jednym z najstarszych filozoficznych czasopism naukowych w Polsce, i jako jedyne filozoficzne czasopismo naukowe w Polsce ukazują się nieprzerwanie od 1948 roku. Obecnie Roczniki Filozoficzne są kwartalnikiem publikowanym zarówno w wersji elektronicznej, jak również w tradycyjnej wersji papierowej. Celem czasopisma jest publikowanie najlepszych, oryginalnych artykułów z dziedziny filozofii, a także przekładów, recenzji, sprawozdań i polemik.(English)The Annals of Philosophy is the major journal of the Faculty of Philosophy at The John Paul II Catholic University of Lublin. It is one of the oldest philosophical journals in Poland (since 1948). It is published four times per year in both the online and traditional ways. The journal aims to publish the best original research papers in philosophy, as well as translations, reviews, accounts and polemics.

Zespół redakcyjny:
Jacek WOJTYSIAK (Editor-In-Chief)
Linda ZAGZEBSKI (Deputy Editor-In-Chief)
Anna KARCZEWSKA (secretary)
Paweł GARBACZ (logic, epistemology, methodology of scienee)
Przemysław GUT (history of philosophy)
Henryk KIEREŚ (metaphysics, philosophy of culture, aesthetics)
Jan KŁOS (ethics, social and political philosophy)
Zbigniew WRÓBLEWSKI (philosophy of nature)
James BARHAM (English-Language Editor)
Artur MAMCARZ-PLISIECKI (Polish-Language Editor)
Monika HEREĆ (Statistical Editor)
Rev. Dariusz DĄBEK (Technical Editor)
Rada Naukowa:
Bp Bronisław DEMBOWSKI Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie, Polska
Juliusz DOMAŃSKI Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Polska
Susan HAACK University of Miami, USA
Jacek J. JADACKI Uniwersytet Warszawski, Polska
Kazimierz JODKOWSKI Uniwersytet Zielonogórski, Polska
Edmund MORAWIEC Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Edward NIEZNAŃSKI Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Polska
Sergei ODINTSOV Sobolev Institute of Mathematics, Nowosybirsk, Rosja
Vittorio POSSENTI Universitàdi Venezia, Włochy
Peter SIMONS Trinity College, Dublin, Irlandia
Bam SMITII State University of New York, Buffalo, USA
Antoni B. STĘPIEŃ Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Władysław STRÓŻEWSKI Uniwersytet Jagielloński, Polska
Richard SWINBURNE Oxford University, Wielka Brytania
Andrzej SZOSTEK Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Toshiharu WARAGAI Tokyo Institute of Technology, Japonia
Richard WARNER Chicago-Kent College of Law, USA
Abp Stanisław WIELGUS Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
Zofia J. ZDYBICKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
ISSN: 0035-7685
e-ISSN: 2450-002X
DOI: 10.18290/rf

News

Kontakt:
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
Redakcja Roczników Filozoficznych
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin, Poland
Główna osoba do kontaktu:
Natalia Gondek
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II
roczniki.filozoficzne@kul.pl

Browse

Zasady udostępniania
Teksty opublikowane w Roczniki Filozoficzne udostępnione są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych - Na tych samych warunkach (CC BY-NC-ND).
Copyright Notice
The texts in Roczniki Filozoficzne are published under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives (CC BY-NC-ND) licence.