Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1426
Title: Geneza „dwóch Testamentów” Pisma Świętego
Other Titles: The Origins of the „Two Testaments” of the Holy Bible
Authors: Królikowski, Janusz
Keywords: Scripture; New Testament; Old Testament; Origin; Covenant; przymierze; Pismo; Stary Testament; Nowy Testament
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 73 (2020), s. 7-24
Abstract: In the everyday Christian language as well as in theology the two parts of the Holy Bible are referred to as the Old and the New Testament. This terminology has its origins in the Bible, but it was gradually shaped on reflection in the times of the Early Church. It resulted from the process of crystallization of the identity of the Christian community, but also from the fact, that “new” Writings appeared and started to become a part of this identity. Therefore, a need arose for determining their relation to the Jewish Writings and for defining their character which was oriented towards fulfilling the old rules. The article is intended to explain how, in the times of the Early Church, the concept of the “two Testaments” was born.
W codziennym języku chrześcijańskim i w teologii posługujemy się określeniami Stary i Nowy Testament w odniesieniu do dwóch części Pisma Świętego. Język ten posiada źródła biblijne, ale ukształtował się stopniowo w refleksji pierwotnego Kościoła. Wynikało to zarówno z poszukiwania przez wspólnotę chrześcijańską własnej tożsamości, jak i z faktu, że częścią tej tożsamości stawały się „nowe” Pisma. Zachodziła więc potrzeba określenia ich relacji do pism żydowskich oraz ich specyfiki, która pozostawała pod znakiem wypełnienia tego, co stare. Artykuł zamierza pokazać, w jaki sposób narodziła się koncepcja „dwóch Testamentów” w pierwotnym Kościele.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1426
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4668
Appears in Collections:Vox Patrum, 2020, Vol. 73

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krolikowski_Janusz_Geneza_dwoch_Testamentow_Pisma_Swietego.pdf406,96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons