Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1110
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDomka, Natalia Honorata-
dc.date.accessioned2020-05-19T05:50:57Z-
dc.date.available2020-05-19T05:50:57Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"The Biblical Annals" 2019, T. 9, nr 2, s. 285-314pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1110-
dc.description.abstractArtykuł analizuje strukturę 1Hen 9,1-3 i jego funkcję w strukturze mitu o upadłych aniołach (1Hen 6-11). Ten krótki tekst przedstawia czterech aniołów, ich postrzeganie nieszczęśliwego stanu ludzkości i przyjęcie ludzkiej skargi skierowanej do Boga. Pozytywna prezentacja czterech aniołów może zostać skontrastowana przez negatywną prezentację poległych Czuwających w 1Hen 6,2-3,7-8. Z drugiej strony, 1Hen 9,1-3 odnosi się do 1Hen 10, 1-16, gdzie ci sami czterej aniołowie otrzymują od Boga boskie zlecenie. Ponieważ stanowi decydujący zwrot w narracji mitu, 1Hen 9,1-3 dzieli go na dwie części, co implikuje symetryczny układ mitu.pl
dc.description.abstractThe article analyzes the structure of 1 En. 9:1-3 and its function within the larger structure of the myth of the fallen Watchers (1 En. 6–11). The short text introduces the four angels on the scene, their perception of the miserable state of humanity, and the reception of human complaint directed to God. The positive presentation of the four angels can be contrasted by the negative presentation of the fallen Watchers in 1 En. 6:2-3.7-8. On the other hand, 1 En. 9:1-3 is related to 1 En. 10:1-16 where the same four angels receive from God the divine commissioning. Since it introduces the decisive turn in the myth narrative thread, 1 En. 9:1-3 divides the myth into two parts, which implies the symmetric disposition of the myth.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/-
dc.subject1Hen 9,1-3pl
dc.subject1Hen 6-11pl
dc.subject1 Henochpl
dc.subjectKsięga Czuwającychpl
dc.subjectmit o upadłych aniołachpl
dc.subjectstruktura 1Hen 6-11pl
dc.subject1 En 9,1-3pl
dc.subject1 En 6–11pl
dc.subject1 Enochpl
dc.subjectBook of the Watcherspl
dc.subjectmyth of the fallen angelspl
dc.subjectliterary structure of 1 En 6–11pl
dc.titleFunkcja 1Hen 9,1-3 w strukturze literackiej mitu o upadłych aniołach 1Hen 6–11pl
dc.title.alternativeThe Function of 1 En. 9:1-3 in the Literary Structure of the Myth of the Fallen Watchers (1 Enoch 6–11)pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31743/biban.4518-
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2019, Tom 9 (66), Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domka_Natalia_Honorata_Funkcja_1Hen_9_1-3_w_strukturze_literackiej_mitu_o_upadlych_aniolach_1Hen_6-11.pdf545,99 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons