Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1110
Title: Funkcja 1Hen 9,1-3 w strukturze literackiej mitu o upadłych aniołach 1Hen 6–11
Other Titles: The Function of 1 En. 9:1-3 in the Literary Structure of the Myth of the Fallen Watchers (1 Enoch 6–11)
Authors: Domka, Natalia Honorata
Keywords: 1Hen 9,1-3; 1Hen 6-11; 1 Henoch; Księga Czuwających; mit o upadłych aniołach; struktura 1Hen 6-11; 1 En 9,1-3; 1 En 6–11; 1 Enoch; Book of the Watchers; myth of the fallen angels; literary structure of 1 En 6–11
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2019, T. 9, nr 2, s. 285-314
Abstract: Artykuł analizuje strukturę 1Hen 9,1-3 i jego funkcję w strukturze mitu o upadłych aniołach (1Hen 6-11). Ten krótki tekst przedstawia czterech aniołów, ich postrzeganie nieszczęśliwego stanu ludzkości i przyjęcie ludzkiej skargi skierowanej do Boga. Pozytywna prezentacja czterech aniołów może zostać skontrastowana przez negatywną prezentację poległych Czuwających w 1Hen 6,2-3,7-8. Z drugiej strony, 1Hen 9,1-3 odnosi się do 1Hen 10, 1-16, gdzie ci sami czterej aniołowie otrzymują od Boga boskie zlecenie. Ponieważ stanowi decydujący zwrot w narracji mitu, 1Hen 9,1-3 dzieli go na dwie części, co implikuje symetryczny układ mitu.
The article analyzes the structure of 1 En. 9:1-3 and its function within the larger structure of the myth of the fallen Watchers (1 En. 6–11). The short text introduces the four angels on the scene, their perception of the miserable state of humanity, and the reception of human complaint directed to God. The positive presentation of the four angels can be contrasted by the negative presentation of the fallen Watchers in 1 En. 6:2-3.7-8. On the other hand, 1 En. 9:1-3 is related to 1 En. 10:1-16 where the same four angels receive from God the divine commissioning. Since it introduces the decisive turn in the myth narrative thread, 1 En. 9:1-3 divides the myth into two parts, which implies the symmetric disposition of the myth.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1110
DOI: https://doi.org/10.31743/biban.4518
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2019, Tom 9 (66), Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domka_Natalia_Honorata_Funkcja_1Hen_9_1-3_w_strukturze_literackiej_mitu_o_upadlych_aniolach_1Hen_6-11.pdf545,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons