Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1109
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPudełko, Jolanta Judyta-
dc.date.accessioned2020-05-15T12:39:37Z-
dc.date.available2020-05-15T12:39:37Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"The Biblical Annals" 2019, T. 9, nr 2, s. 269-284pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1109-
dc.description.abstractKsięgi biblijne przedstawiają wydarzenia z historii biblijnego Izraela interpretując je w kluczu teologicznym. Dotyczy to również opisu najazdu króla Asyrii Sennacheryba na Judę i Jerozolimę w 701 r. przed Chr. Konfrontacja ta znalazła nawet odzwierciedlanie w źródłach asyryjskich, które podkreślają potęgę Asyrii. Jednak przekaz biblijny uwidacznia niezwykłą interwencję Boga, który w tajemniczy sposób ocalił swój lud. Był to przekaz tak istotny, iż został przedstawiony w Starym Testamencie aż cztery razy: 2 Krl 19,35; 2 Krn 32,21; Iz 37,21 oraz Syr 48,21. Przekazy biblijne tłumaczą ocalenie Jerozolimy interwencją Boga, który działa poprzez swojego „posłańca” – anioła. Najpóźniejszy opis tego wydarzenia w Syr 48,21 wraz z kontekstem sugeruje własną interpretację tego wydarzenia. Anioł, przez którego Bóg działa w obronie swojego ludu może być zidentyfikowany w prorokiem Izajaszem, który ogłasza Boże orędzeie ocalenia, jako odpowiedź na modlitwę ludu.pl
dc.description.abstractBiblical books, while presenting events from the history of biblical Israel, interpret them in a theological manner. This principle also applies to the description of Sennacherib’s military campaign against Judah and Jerusalem in 701 BC. This campaign is even reported in the Assyrian sources, which underline Assyrian military power. The biblical narrative emphasizes an extraordinary intervention of God, who saves his people in a mysterious way. This divine intervention was so important that is was reported in the Old Testament writings four times (2 Kgs 19:35; 2 Chr 32:21; Is 37:21; Sirach 48:21). Biblical reports explains the rescue of Jerusalem by the intervention of God, who is acting by his “messenger” – an angel. In the latest description of this event, found in Ben Sira 47:21H, the sage from Jerusalem gives his own interpretation of the whole affair, which differs slightly from other reports. The angel, by whom God is acting, is identified with the prophet Isaiah, who announces the salvage of Jerusalem as an answer to people’s prayers.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska-
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/-
dc.subjectOld Testamentpl
dc.subjectStary Testamentpl
dc.subjectBook of Sirachpl
dc.subjectKsięga Syrachapl
dc.subjectPraise of the Ancestorspl
dc.subjectPochwała ojcówpl
dc.subjectAngel of the Lordpl
dc.subjectAnioł Panapl
dc.subjectSennacherib’s invasion of Judahpl
dc.subjectnajazd Sennacheryba na Judępl
dc.subjectSir 48:18-21pl
dc.subjectSyr 48,18-21pl
dc.titleObecność anioła w opowiadaniu o najeździe Sennacheryba na Jerozolimę w Syr 48,21pl
dc.title.alternativeThe Angel in the Narration on Sennacherib’s Invasion of Jerusalem in Sir 48:21pl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31743/biban.4204-
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2019, Tom 9 (66), Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pudelko_Judyta_Obecnosc_aniola_w_opowiadaniu_o_najezdzie_Sennacheryba_na_Jerozolime_w_Syr_48_21.pdf431,88 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons