Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1073
Title: Uroczystość wręczenia Medalu Merentibus Prof. dr. hab. Wacławowi Uruszczakowi, Kraków, 15 stycznia 2018 r.
Authors: Krzysztofek, Katarzyna
Mikuła, Maciej
Ożóg, Michał
Strzała, Marek
Zarzycki, Zdzisław
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 433-444
Description: Typ dokumentu: Sprawozdanie
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1073
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.179
ISSN: 2544-3003 (eISSN)
2081-8882
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krzysztofek_Mikula_Ozog_Strzala_Zarzycki_Uroczystosc_wreczenia_medalu_merentibus_prof_dr_hab_Waclawowi_Uruszczakowi.pdfsprawozdanie243,05 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons