Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1064
Title: Problematyka żydowska w Biblii księdza Jakuba Wujka z 1599 roku Studium źródeł
Other Titles: The Jewish Issues in Wujek’s Bible 1599. A Study of Sources
Authors: Pietkiewicz, Rajmund
Keywords: Biblia Wujka; Żydzi; przekłady Biblii na język polski; renesans; Wujek’s Bible; Jews; Bible translations into Polish; Renaissance
Issue Date: 2020
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2020, T. 10, nr 2, s. 279-302
Abstract: The author, on the basis of the study of the commentaries and prefaces to Wujek’s Bible of 1599, depicts the image of the Jews, their language and their customs as it was presented by Jakub Wujek and his contemporaneous fellow Jesuits. The author refers to the sources of the information contained in Wujek’s Bible, evaluates it in the context of the religious situation in the Renaissance Polish-Lithuanian Commonwealth and attempts at establishing the realm and power of the influence it had on readers.
Autor na podstawie studium tekstów komentarzy i wstępów do Biblii Wujka z 1599 roku wydobywa zawartą w nich wiedzę na temat Żydów i ich języka oraz kreśli obecny w tych tekstach obraz Żydów i ich zwyczajów. Wskazuje na źródła przekazywanych w Biblii Wujka informacji, ocenia je w kontekście sytuacji religijnej w renesansowej Rzeczypospolitej oraz podejmuje próbę określenia zakresu i siły ich oddziaływania na czytelników.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1064
DOI: https://doi.org/10.31743/biban.4691
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2020, Tom 10 (67), Nr 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pietkiewicz_Rajmund_Problematyka_zydowska_w_Biblii_ksiedza_Jakuba_Wujka_z_1599_roku.pdf866,39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons