Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1040
Title: Barbarzyńcy w Vita Epifani Ennodiusza z Pawii
Other Titles: Barbarians in Vita Epifani by Ennodius of Pavia
Authors: Tomasz, Skibiński
Keywords: Epiphanius of Pavia; Ennodius of Pavia; Barbarians; Epifaniusz z Pawii; Ennodiusz z Pawii; barbarzyńcy
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 72 (2019), s. 219-235
Abstract: The article presents the image and the place of barbarians in the late-Roman society in the light of Vita Epifani by Ennodius (Magnus Felix Ennodius). The analysis of the work shows the world of the second half of the 5th century, co-created by Romans and the barbarians, in which the latter have their inalienable place. They are no longer guests and newcomers, but co-hosts and co-creators of the new community of the late antiquity. The image of individual barbarian groups is diverse: there are real partners of the Romans, concerned for the common good and supported by Roman advisors (eg Goths, Burgundians), but beside them are primitive, cruel and brutal Rugii, presented according to the stereotypical image of barbarism. All of them, however, are transformed under the influence of Epiphanius. Only occasionally, Ennodius indicates the difficulties in roman-barbaric integration resulting from difference of religion. Considering these qualities, Ennodius’ work appears as a call to the Roman clergy and aristocracy to work together with the new peoples present in the former Roman territories, and with their rulers.
Artykuł przedstawia obraz i miejsce barbarzyńców w społeczeństwie późnoantycznym w świetle dzieła Ennodiusza (Magnus Felix Ennodius) Vita Epifani. Analiza dzieła ukazuje świat drugiej połowy V wieku współtworzony przez Rzymian i barbarzyńców, w którym ci ostatni mają swoje niezbywalne miejsce. Nie są w nim już gośćmi i przybyszami, ale współgospodarzami i współtwórcami nowej społeczności późnego antyku. Obraz poszczególnych grup barbarzyńskich jest zróżnicowany: są prawdziwi partnerzy Rzymian zatroskani o wspólne dobro i wspierający się rzymskimi doradcami (np. Goci, Burgundowie), ale obok nich są prymitywni, okrutni i brutalni Rugiowie odpowiadający stereotypowemu obrazowi barbarzyństwa. Wszyscy oni ulegają jednak przemianie pod wpływem działań Epifaniusza. Tylko sporadycznie Ennodiusz sygnalizuje trudności rzymsko-barbarzyńskiej integracji wynikające z różnicy wyznań. Biorąc pod uwagę te cechy, dzieło Ennodiusza jawi się jako wezwanie skierowane do kleru i arystokracji rzymskiej do ws
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1040
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.4675
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 72

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skibinski_Tomasz_Barbarzyncy_w_Vita_Epifani_Ennodiusza_z_Pawii.pdf421,04 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons