Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1918
Title: The Last Judgement as Ordalium. Hans Memling’s Vision
Authors: Jońca, Maciej
Keywords: Hans Memling; Last Judgment; ordalia; Roman law; medieval law; medieval theology
Issue Date: 2019
Citation: Studia Prawnicze KUL 80.4 (2019), s. 75-90
Abstract: Tryptyk Hansa Memlinga znany jako Sąd Ostateczny powstał, kiedy na kontynencie dominowała forma procesu zwana ordo iudiciarius. Procedura ta opierała się na prawie rzymskim, dlatego często nazywa się ją obecnie „procesem rzymsko- -kanonicznym”. To zaskakujące, ale przedstawienie Sądu Ostatecznego w ujęciu H. Memlinga w najmniejszym nawet stopniu się do niej nie odwołuje. Powodem tego jest fakt, że ordo iudiciarius był zbyt sztywny i przewidywalny. Jego jasno sprecyzowane zasady pozostawały w wyraźnej sprzeczności z ideą nieskończonej Bożej łaskawości. Dlatego H. Memling ukazał Sąd Ostateczny jako ordalium. W tej „procedurze” wszystko spoczywało w rękach Stwórcy, więc łaskę zyskiwali niejednokrotnie również ci, którzy w ludzkim odczuciu na nią nie zasłużyli.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1918
DOI: 10.31743/sp.10608
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Last_Judgment_of_Hans_Memling_as_ordalium.pdf1,71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons