Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1500
Title: Religijność seniorów. Uwarunkowania i funkcje
Other Titles: Religiousness in late adulthood. Determinants and functions
Authors: Rydz, Elżbieta
Tychmanowicz, Anna
Keywords: religiność; psychologia; dorosłość; seniorzy; wiek; płeć; religiosity, personality, hope, satisfaction with life, self-efficacy, forgiveness, late adulthood, old age
Issue Date: 2019
Citation: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Abstract: The aims of this study were to provide a psychological analysis of the structure of religiosity in older adults, to search for personality-related, or subjective, predictors of religiosity (personality traits and basic hope), and to identify the relationships of religiosity with selected selected indicators of psychological functioning: satisfaction with life, sense of self-efficacy, tendency to forgive and attitude of forgiveness. The sample consisted of 237 individuals, of which 165 were women and 72 were men, aged 60 to 92 (M= 68.37; SD=6.92). Our research shows that religiosity correlates with selected personality traits, particularly conscientiousness and compliance, as well as basic hope. A further analysis of the results demonstrates that religiosity is an important psychological resource which is positively associated with satisfaction with life, sense of self-efficacy, tendency to forgive and attitude of forgiveness.
Celem pracy była psychologiczna analiza struktury religijności seniorów, poszukiwanie podmiotowych predyktorów religijności (cech osobowości oraz nadziei podstawowej) oraz związków religijności z wybranymi konsekwencjami w obszarze psychospołecznego funkcjonowania: satysfakcją z życia, poczuciem własnej skuteczności, tendencją do przebaczenia oraz postawą przebaczenia. Grupa badana składała się z 237 osób; w tym 165 kobiet oraz 72 mężczyzn w wieku od 60 do 92 lat (M= 68,37; SD=6,92). Przeprowadzone badania ukazują, że religijność koreluje z wybranymi cechami osobowości: przede wszystkim sumiennością i uległością oraz z nadzieją podstawową. Dalsze analizy wyników ujawniły, że stanowi ona istotny zasób psychologiczny współwystępujący z poczuciem satysfakcji z życia, poczuciem własnej skuteczności oraz tendencją i postawą przebaczenia.
Description: Publikacja współfinansowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1500
ISBN: 978-83-227-9297-1
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rydz_Tychmanowicz_Religijnosc_seniorow.pdf12,85 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.