Browsing by Document type info:eu-repo/semantics/review

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 62  next >
Issue DateTitleAuthor(s)Date accessionedLicense type
2019Aelredi Rievallensis Opera Omnia: opera historica et hagiographica, Turnhout: Brepols Publishers, 2017Groń, Ryszard Stefan28-Apr-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Anna Szwed-Walczak, Obraz wroga Polski we współczesnej politycznej prasie narodowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2019Jędrzejski, Łukasz5-Mar-2021Uznanie autorstwa 3.0 Polska
2019Antoni Tronina, Księga Jubileuszy czyli Mała Genesis. Przekład i opracowanie (Apokryfy Starego Testamentu 4; Kraków – Mogilany: The Enigma Press 2018)Majewski, Marcin23-Apr-2020Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
2019Bartosz Adamczewski, The Gospel of Luke. A Hypertextual Commentary (European Studies in Theology, Philosophy and History of Religions 13) (Frankfurt am Main: Peter Lang Edition 2016)Mielcarek, Krzysztof Wojciech14-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Biblical Studies in Poland in the Context of Current Tendencies SBL Meeting, Berlin, 7-11 of August, 2018Wróbel, Mirosław Stanisław14-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Brant Pitre, Jezus i żydowskie korzenie Eucharystii (Kraków: WAM 2018)Mielcarek, Krzysztof Wojciech23-Apr-2020Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
2019Candida R. Moss and Joel S. Baden, Reconceiving Infertility: Biblical Perspectives on Procreation and Childlessness (Princeton University Press, 2015)Mielcarek, Krzysztof Wojciech3-Jun-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Carlo Rocchetta, Il Cantico dei Cantici. Polifonia di tenerezza sponsale (Nuovi Saggi Teologici; Bologna: EDB 2016)Zieliński, Marcin3-Jun-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Chantal Reynier, Comment l’Évangile a changé le mondePodeszwa, Paweł Adam19-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2016Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from GalileeKubiś, Adam19-Dec-2017CC0 1.0 uniwersalna
2020Christoph Berner - Manuel Schäfer – Martin Schott – Sarah Shulz – Martina Weingärtner (eds.), Clothing and Nudity in the Hebrew Bible (T&T Clark: London – New York – Oxford 2019)Rambiert-Kwaśniewska, Anna8-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Dan Batovici - Kristin De Troyer (eds.), Authoritative Texts and Reception History. Aspects and Approaches (Biblical Interpretation Series 151; Leiden – Boston: Brill 2017)Oracz, Anna15-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Danuta Piekarz, (Nie) święty gniew. Co Biblia mówi o złości? (Kraków: Wydawnictwo WAM 2019)Bąk, Tomasz Bartłomiej17-Apr-2020Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
2019Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018)Altman, Jakub Piotr16-Apr-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Dawid Mielnik, Motyw wskrzeszenia w biblijnych tradycjach o Eliaszu i Elizeuszu. Porównawcze studium historyczno-krytyczne 1Krl 17,8-24 i 2Krl 4,8-37 (Studia Biblica Lublinensia 17; Lublin: Wydawnictwo KUL 2018)Podeszwa, Paweł Adam23-Apr-2020Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
2018Dzieje prawa w Kościele Łacińskim – synteza dla Europy Środkowo-Wschodniej. Recenzja książki Vojtecha Vladára pt. Dejiny cirkevného práva, Praga: Wydawnictwo Leges 2017, ss. 608Różański, Mieczysław; Szymaniec, Piotr11-May-2020Uznanie autorstwa 3.0 Polska
2008Exilium voluntarium, czyli luksus dla wybranych. W związku z pracą G.P. Kelly”ego, A History of Exile in the Roman Republic, Cambridge 2006Jońca, Maciej29-Apr-2021Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Giancarlo Biguzzi, Paura e consolazione nell’ApocalisseZieliński, Marcin19-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019Grzegorz Mariusz Baran (red.), Sny prorocze, sny wieszcze, objawienia Boże przez sny w tradycji starotestamentalnej (Tarnów: Biblos 2017). Ss. 308. PLN 45. ISBN 978-83-7793-551-4Stępień, Adrian16-Apr-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2019H. Daniel Zacharias, Matthew’s Presentation of the Son of David: Davidic Tradition and Typology in the Gospel of Matthew (T&T Clark Biblical Studies; London – New York: Clark 2017)Pietrzak, Jacek16-Apr-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska