Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 111 to 130 of 1430 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)Date accessionedLicense type
2018Care for Incomplete FamiliesGoleń, Jacek2-Sep-2019Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Caricature textuelle et visuelle française du XIXe siècle. Enjeux sémiologiques d’une analyse icono-textuelleGuinand, Cécile29-Jun-2021Uznanie autorstwa 3.0 Polska
10-Dec-2018Caritas archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w latach 1917-1939Hanas, Waldemar5-Dec-2018Uznanie autorstwa 3.0 Polska
2019Carlo Rocchetta, Il Cantico dei Cantici. Polifonia di tenerezza sponsale (Nuovi Saggi Teologici; Bologna: EDB 2016)Zieliński, Marcin3-Jun-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Catechesis and Catholic Religious Education: Distinct Nonetheless ComplementarySultana, Carl-Mario16-Jul-2020Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
2019Chantal Reynier, Comment l’Évangile a changé le mondePodeszwa, Paweł Adam19-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2018Charakter prawny służby duchownego w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Rzeczypospolitej PolskiejFilak, Agnieszka27-Mar-2020Uznanie autorstwa 3.0 Polska
10-Dec-2018Charakterystyka budownictwa sakralnego na terenie guberni radomskiej w latach 1845-1914. Budowa kościoła jako element kształtowania tożsamości narodowejRutkowska-Siuda, Daria4-Dec-2018-
2018Charakterystyka stosunku prawnego łączącego kapelana z podmiotem leczniczym w świetle przepisów prawa polskiego i wybranych regulacji prawa wewnętrznego Kościoła katolickiegoOżóg, Michał26-Mar-2020Uznanie autorstwa 3.0 Polska
2011Charyzmat honorackich instytutów życia ukrytegoPaszkowska, Teresa13-Jul-2018Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
1998Charyzmatyczność życia konsekrowanegoPaszkowska, Teresa27-May-2019Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2018Chateaubriand et la vanité: varietas ou pari pascalien?Garneau de l ’Isle-Adam, Marie-Christine Alix20-Dec-2019Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe
2016Chris Keith, Jesus’ Literacy. Scribal Culture and the Teacher from GalileeKubiś, Adam19-Dec-2017CC0 1.0 uniwersalna
2018Christianisme et pédagogie. Les aspects méthodologiques choisisMagier, Piotr22-May-2019Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2020Christoph Berner - Manuel Schäfer – Martin Schott – Sarah Shulz – Martina Weingärtner (eds.), Clothing and Nudity in the Hebrew Bible (T&T Clark: London – New York – Oxford 2019)Rambiert-Kwaśniewska, Anna8-May-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
2014Christus vor dem Prätor. Bemerkungen zu einer mittelalterlichen MiniaturJońca, Maciej10-Nov-2021Uznanie autorstwa 3.0 Polska
2020Chrystianizacja i romanizacja elit w rzymskiej EdessieJędrzejewska, Daria12-Jan-2021Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
15-Jun-2020Chrystocentryczny wymiar postu i umartwienia w pismach św. Hieronima ze StrydonuSienkiewicz, Edward Jan22-Nov-2021Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
25-Sep-2018Chrystocentryzm jako droga odnowy Państwa i Kościoła w nauczaniu Kard. Augusta HlondaJasina, Paweł24-Sep-2018Uznanie autorstwa 3.0 Polska
2019Chrystus i Jego dzieło zbawcze w chrzcielnym nauczaniu Ildefonsa z ToledoWygralak, Paweł18-Mar-2020Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska