Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/993
Title: Medale i monety poświęcone świętemu Janowi Pawłowi II w kontekście współczesnego polskiego rynku dzieł medalierskich i numizmatycznych
Other Titles: The modern Polish market of the medalic and numismatic works. A special significance of of the medals and coins devoted to st. John Paul II
Authors: Maiński, Dominik
Keywords: moneta; medal; medal autorski; numizmatyka; medalierstwo; kolekcjoner; zbieracz; Jan Paweł II; mennica; woreczki mennicze; destrukty mennicze; a coin; a medal; an original medal; numismatics; medallic art; a collector; John Paul II; a mint; mint money bags; mint error coins
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 203-218
Abstract: Wśród osób tworzących rynek monet i medali we współczesnej Polsce są wykwalifikowani kolekcjonerzy, posiadający zgłębioną wiedzę o pozyskiwanych obiektach, inwestorzy lub też przypadkowi zbieracze. Szczególne emocje podczas zakupu dzieł do kolekcji budzą monety i medale poświęcone św. Janowi Pawłowi II, których cena nabycia często przekracza rzeczywistą wartość przedmiotu. Miejsc, w których można kupić te przedmioty, jest wiele: sklepy stacjonarne lub internetowe, aukcje, giełdy i targi staroci, instytucje kościelne lub bezpośrednio u autora projektu. Mennica Polska, jako najbardziej prestiżowa instytucja produkująca monety i medale w kraju, dysponuje sklepem stacjonarnym. Wskazany jest zakup przedmiotów w możliwie najlepszych stanach zachowania. Wśród kolekcjonerów popularne są niezmiennie monety i medale dawnej Polski. Zbierane są grupy tematyczne jak: II wojna światowa, flora i fauna czy Jan Paweł II. Zainteresowaniem cieszą się również numizmaty emitowane za granicą. Do nowych trendów kolekcjonerstwa zaliczyć można pozyskiwanie monet obiegowych w doskonałych stanach zachowania, a także tzw. destruktów menniczych (monety błędnie wybite). Kolekcjonerzy większą uwagę zwracają na wartość rynkową przedmiotu, tematykę, niski nakład, kruszec, z którego je wykonano, niż na walory estetyczne, stąd unikatowe tzw. medale autorskie można nabyć za kwoty nieprzekraczające kilkuset złotych. Pomoc w kompletowaniu zbioru stanowią liczne katalogi i cenniki, także dotyczące tematu papieskiego. W literaturze naukowej brak jest opracowań analizujących ikonografię monet i medali oraz ich warstwę stylistyczną.
Among people making up the market of coins and medals in contemporary Poland are well-qualified collectors having deep knowledge about acquired objects, investors and casual collectors. Particular emotions are aroused while coins and medals devoted to John Paul II are purchased; their price frequently exceeds the real value of the item. There are a lot of places where you can buy coins and medals: bricksand-mortar shops, online shops, auctions, markets (including flea markets) and church institutions. These items can also be bought directly from the author of the design. The Polish Mint, as the most prestigious institution producing coins and medals in Poland, has its own bricks-and-mortar shop. It is advisable to buy well preserved objects. The particularly popular coins among collectors are the old Polish ones. Thematic groups which are collected are as follows: World War II, fl ora and fauna or John Paul II. There is also a lively interest in coins issued abroad. In addition, there is a new growing trend towards collecting well-preserved circulating coins and mint error coins. Rather than paying attention to coins’ artistic valu- es, collectors focus on their market value, the theme, the low number of the issued items and the metal from which they are made, thus the original coins or medals can be purchased for the amount not higher than a few thousand zlotys. Numerous catalogues and price lists, also regarding the papal theme, are helpful materials in compiling the collection. It must be noted that in the literature, there are no monographs analyzing the iconography of coins and medals, and their stylistic features.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/993
DOI: 10.31743/abmk.6291
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Mainski_Dominik_Medale_i_monety_poswiecone_swietemu_Janowi_Pawlowi_II.pdf487,5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons