Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/982
Title: Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania . Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20 . II. M k 14 ,1-16 , 20 , (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019). Ss. 478. PLN 49. ISBN 978-83-65198-60-0
Authors: Biełusz, Łukasz
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "The Biblical Annals" 2020, T. 10, nr 1, s. 133-136
Abstract: Book Review: Roman Bartnicki, Jezus w drodze do śmierci i zmartwychwstania . Komentarz do Ewangelii Marka 8,27-16,20. II. Mk 14,1-16,20, (Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2019). Ss. 478. PLN 49. ISBN 978-83-65198-60-0
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/982
DOI: 10.31743/biban.5056
ISSN: 2083-2222
Appears in Collections:The Biblical Annals, 2020, Tom 10 (67), Nr 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bielusz_Lukasz_Roman_Bartnicki_Jezus_w_drodze_do_smierci_i_zmartwychwstania.pdfrecenzja147,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons