Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/957
Title: Staropolski zasób archiwalny parafii Św. Jana Chrzciciela w Radomiu
Other Titles: Parish registers and other records from the period before the partitions in the archive of John the Baptist Parish in Radom
Authors: Kupisz, Dariusz
Keywords: historia Kościołą; Radom; parafie; metryki parafialne; register books; John the Baptist Parish in Radom
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne" 2019, T. 111, s. 185-202,
Abstract: Księgi metrykalne z czasów staropolskich są od dawna przedmiotem zainteresowania historyków, przede wszystkim badaczy dziejów Kościoła i genealogów. W niniejszym artykule omówiono zarówno wzmiankowane księgi, jak i inne zasoby archiwalne z XVI-XVIII w., przechowywane w kancelarii kościoła farnego św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Wobec zniszczenia archiwaliów dawnego województwa sandomierskiego z czasów przedrozbiorowych przez okupanta hitlerowskiego w 1944 r., posiadają one wielką wagę dla dziejów miasta, regionu, a w wielu wypadkach także dla funkcjonowania parafii w czasach staropolskich.
Historians, particularly the researchers in the history of the Church and genealogists, have long been interested in the archives held in parish offices. The following article presents the registers and other records of the Old Polish period which are held in the Archive of John the Baptist Parish in Radom. Due to the fact that the archival materials of the former province of Sandomierz dating from the period before the Partitions were destroyed by the German invader in 1944, the materials under investigation are of great value for the history of the town, region and Poland.
Description: Tłumaczenie streszczenia w języku angielskim Aneta Kiper.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/957
DOI: 10.31743/abmk.2019.111.10
Appears in Collections:Archiwa Biblioteki i Muzea Kościelne, 2019, T. 111

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kupisz_Dariusz_Staropolski_zasob_archiwalny_parafii_sw._Jana_Chrzciciela_w_Radomiu.pdf317,66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons