Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/941
Title: Prześladowanie religijne irackich jezydów przez Państwo Islamskie. Przyczyny, przebieg, odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej za ukaranie sprawców
Other Titles: Religious Persecution Of The Iraqi Yezidis By The Islamic State. The Reasons, Course And Responsibility Of The International Community For The Punishment Of The Perpetrators
Authors: Wawrzyńczyk, Rafał
Keywords: wolność religijna; prześladowanie jezydów; ludobójstwo; Państwo Islamskie; ISIS; jezydyzm; odpowiedzialność karna; międzynarodowy trybunał karny; religious freedom; persecution of the Yezidis; genocide; Islamic State; Yezidism; criminal responsibility; international criminal court
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 21 (2018), s. 345-367
Abstract: Celem opracowania jest przyjrzenie się prześladowaniu irackich jezydów, jakie dokonało się w ostatnich latach za sprawą tzw. Państwa Islamskiego Iraku i Syrii (ISIS). Przedstawione zostaną religijne i polityczne przyczyny tej zbrodni dokonanej na mniejszości religijnej zamieszkującej iracką prowincję Niniwy. Przeanalizowane zostaną również konsekwencje prawne tych aktów, a także możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zbrodni. Artykuł składa się z trzech głównych części. Pierwsza zawiera krótki opis historii i teologii jezydyzmu. W drugiej przedstawiono genezę i przebieg prześladowań religijnych jezydów. W trzeciej zaproponowano reakcje prawne, jakie mogłaby podjąć społeczność międzynarodowa aby ukarać sprawców, w szczególności wysunięto propozycję ustanowienia międzynarodowego trybunału karnego.
The aim of this paper is to discuss the persecution of the Iraqi Yezidis by the socalled Islamic State of Iraq and Syria that took place over the last years, to present its political and religious background, and to analyse its legal consequences, which includes the possibility of punishing the perpetrators under international law. The article consists of three main parts: The first one gives a short account of the history and theology of Yezidism; the second part presents the origin and course of the religious persecution of the Yezidis; and the third part suggests some legal actions that could be undertaken by the international community with a view to punishing the perpetrators. The final section of this paper proposes the establishment of an international criminal court as an alternative solution to solve the problem of how perpetrators should be punished in such cases.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/941
DOI: https://doi.org/10.31743/spw.201
ISSN: 2081-8882
2544-3003 (eISSN)
Appears in Collections:Studia z Prawa Wyznaniowego, 2018, T. 21

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wawrzynczyk_Rafal_Przesladowanie_religijne_irackich_jezydow_przez_Panstwo_Islamskie_Przyczyny_przebieg_odpowiedzialnosc_wspolnoty_miedzynarodowej_za_ukaranie_sprawcow.pdf321,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons