Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/890
Title: Święty Józef jako opiekun Jezusa i małżonek Maryi według Orygenesa
Other Titles: Saint Joseph as a Protector of Jesus and Husband of Mary according to Origen
Authors: Grzywaczewski, Józef
Keywords: Jezus; Maryja; Józef; Orygenes; Nazaret; Betlejem; narodzenie; opiekun
Issue Date: 2019
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Vox Patrum" 71 (2019), s. 209-232
Abstract: W niniejszym artykule autor podjął próbę przedstawienia postaci św. Józefa na podstawie pism Orygenesa. Dla lepszego ich zrozumienia należało sięgnąć do pism także innych autorów okresu patrystycznego oraz do opracowań teologów współczesnych. W pierwszym punkcie znajduje się wzmianka o znaczeniu nazwy miasta Nazaret. Nie wydaje się, aby miała ona wpływ na to, iż Józef i Maryja zamieszkali w tym mieście, niektórzy autorzy natomiast dopatrują się znaczenia symbolicznego we wszystkim, co dotyczy Jezusa, Maryi i Józefa. W drugim punkcie poruszona jest kwestia wątpliwości Józefa. Trzeci punkt dotyczy legendy o niejakim Panterze, który rzekomo miał być ojcem Jezusa. W czwartym rozdziale ukazana jest wyjątkowa rola św. Józefa jako małżonka Maryi oraz opiekuna Jezusa. Wartość niniejszego artykułu polega na tym, że ukazuje on ciągłość wiary chrześcijańskiej od czasów apostolskich, poprzez starożytność, aż do naszych czasów. Kościół w niczym nie odszedł od nauczania Ewangelii na temat Jezusa, Maryi i Józefa.
The author of the article presented the most important points of Origen’s teaching on Saint Joseph. It is to be noticed that there is no josephology in the contemporary sense of this term. As matter of fact, Origen was not interested in Joseph’s person; he spoke about him while speaking about Christ and Mary, and about the Virginal conception of Jesus. In the center of Origen’s thoughts was the Divine Logos who accepted the human nature for the people’s salvation. Origen decided to write something on Joseph because of the satirical stories propagated by the enemies of Christianity; Celsus was the most famous among them. Some anti-Christian polemists proclaimed that Jesus was Joseph’s son, some others said that He was conceived within an illegal union of Mary with a stranger; they invented his name (Panthera). There were people who declared that Joseph and Mary had had sexual relations after the birth of Jesus; the persons called brothers and sisters of Jesus were apparently born from such a union. In such circumstances Origen started to refute the false stories and to present the Gospel’s teaching on Jesus Christ, on His Mother Mary and on Joseph. Origen underlined that Joseph was Mary’s husband, but not in the common sense of this word.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/890
DOI: https://doi.org/10.31743/vp.3542
Appears in Collections:Vox Patrum, 2019, Vol. 71

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Grzywaczewski_Jozef_Swiety_Jozef_jako_opiekun_Jezusa_i_małzonek_Maryi_wedlug_Orygenesa.pdf487,29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons