Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/742
Title: On the Application of Norms within Driverless Cars
Authors: Michael, Musielewicz
Keywords: samochody autonomiczne, normy, etyka, filozofia techniki, filozofia sztucznej inteligencji; driverless cars, norms, ethics, philosophy of technology, philosophy of artificial intelligence
Issue Date: 4-Dec-2019
Abstract: In this dissertation, I will take up the question of whether driverless cars can be bearers of norms and are capable of being normative agents who can follow both legal and ethical norms. To answer this question we must first under take three interrelated tasks. The first is to begin by examining what they are. The second task is to see if they are agents, and if so if they are also normative agents. Then finally we must undertake the task of seeing what sort of ethics is well suited for these normative agents. To resolve these tasks I will begin with a survey of what a driverless car is and where we are going with the technology, in addition to the current regulatory framework concerning these devices. The next chapter will address the issues of these devices agency and see if they are normative agents. The final chapter continues from the previous chapter and address how ethics is typically used in regards to driverless cars and finds shortcoming with other methods proposed. Finally I conclude by adopting a target centered virtue ethics, which I believe to be better suited for driverless cars.
W rozprawie tej podejmuję kwestię, czy samochody autonomiczne (samochody bez kierowcy) mogą być nosicielami norm i czy mogą być podmiotami normatywnymi, które mogą kierować się normami prawnymi i moralnymi. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zrealizować trzy wzajemnie powiązane ze sobą zadania. Pierwsze z nich to ustalenie, czym są samochody autonomiczne. Drugim zadaniem jest sprawdzenie, czy są one podmiotami (agentami), a jeśli tak, to czy są one również podmiotami (agentami) normatywnymi. Wreszcie musimy podjąć się zadania sprawdzenia, jaki rodzaj etyki jest odpowiedni dla tych podmiotów normatywnych. Aby rozwiązać te zadania, rozpocznę od przeglądu stanu rzeczy dotyczącego tego, czym jest samochód bez kierowcy i dokąd zmierza technologia związana z takimi samochodami oraz aktualnych ram prawnych dotyczących tych urządzeń. W następnym rozdziale zajmę się kwestią podmiotowości tych urządzeń i zbadam, czy są to podmioty normatywne. Następny rozdział jest kontynuacją poprzedniego rozdziału i dotyczy tego, w jaki sposób etyka, szczególnie w kategoriach moralności, jest zwykle stosowana w odniesieniu do samochodów bez kierowcy. W ostatnim rozdziale wskazuję na wady proponowanych rozwiązań. Na koniec dochodzę do wniosku, że etyka cnoty, w szczególności jej wariant koncentrujący się na celach przedmiotowych lepiej pasuje do samochodów bez kierowcy niż dotychczas prezentowane podejścia do tego tematu.
Description: Wydział Filozofii, Instytut Filozofii; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Piotr Kulicki, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/742
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018- / dostęp otwarty
Rozprawy doktorskie (WF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Musielewicz_Michael_On_the_Application_of_Norms_within_Driverless_Cars.pdfrozprawa doktorska1,6 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons