Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/692
Title: Pluralistyczna teologia religii Johna H. Hicka (1922-2012) i jej krytyka w świetle teologii katolickiej
Other Titles: John H. Hick’s (1922-2012) pluralistic theology of religion and its critique in the light of the catholic theology
Authors: Kleczkowska-da Cunha, Sylwia
Keywords: religiologia; pluralistyczna teologia religii; John Hick; religiology; pluralistic theology of religion
Issue Date: 23-Sep-2019
Abstract: John Hick jest jednym z twórców i klasyków pluralistycznej teologii religii. Jego poglądy opierają się na określonej filozoficznej koncepcji religii (rozdział I). Swoją teologię określa mianem przewrotu kopernikańskiego opartego na epistemologii I. Kanta (rozdział II). Punktem centralnym teologii Hicka jest chrystologia, która w swojej istocie stanowi kontestację transcendentnych roszczeń Jezusa Chrystusa (rozdział III). Chrystologia ta posiada swoje konsekwencje na płaszczyźnie soteriologii i eschatologii (rozdział IV). Ta ostatnia określona jest przez jej twórcę jako pareschatologia pluralizmu religijnego (rozdział V).
John Hick is one of the creators and classics of the pluralistic theology of religion. His views are based on the philosophical concept of religion (Chapter I). John Hick describes his theology, based on the epistemology of I. Kant, as the Copernican revolution (Chapter II). The central point of Hick's theology is Christology, which is essentially a contestation of the transcendent claims of Jesus Christ (Chapter III). That kind of Christology has consequences in the field of soteriology and eschatology (Chapter IV). That last one is named by Hickas the pareschatology of religious pluralism (Chapter V).
Description: Wydział Teologii, Instytut Teologii Fundamentalnej; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/692
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kleczkowska_da_Cunha_Pluralistyczna_teologia_religii_Johna_H_Hicka_1922-2012_i_jej_krytyka_w_swietle_teologii_katolickiej.pdfrozprawa doktorska3,19 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.