Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/684
Title: Kazimierz Chłędowski (1843-1920) i jego pisarstwo o sztuce. Próba interpretacji
Other Titles: Kazimierz Chłędowski (1843-1920) and his writings on art. An attempt towards interpretation
Authors: Gołąbek, Marta Zofia
Keywords: Rzym; odrodzenie; barok; sztuka; krytyka artystyczna; Rome; renaissance; baroque; art; art criticism
Issue Date: 17-Sep-2019
Abstract: Praca jest omówieniem postaci oraz twórczości Kazimierza Chłędowskiego (1843-1920), autora niezwykle poczytnych niegdyś książek dedykowanych historii kultury nowożytnych Włoch oraz Francji. Pierwsza część składa się na rozumowaną biografię, ze wskazaniem wydarzeń z życia, które ukształtowały mentalny i literacki portret pisarza. Biografia oparta została przede wszystkim na Pamiętniku samego pisarza, podejmuje zawarte w nim refleksje na tematy związane ze współczesnością, które mogły ukształtować historiograficzną optykę pisarza. Druga część jest próbą analizy oraz interpretacji jego historycznej literatury pisanej w latach jego emerytury, na przykładzie dwóch książek, Rzym, ludzie Odrodzenia (1909) oraz Rzym, ludzie Baroku (1912). Ponadto, dokonany jest w tej części przegląd sposobów wykorzystania przez Chłędowskiego dzieł sztuki w narracji, oddania im jednej z nadrzędnych ról kreowania spójnego obrazu przeszłości, jak również budowanych przez pisarza ekfraz. Trzecia część jest porównaniem maniery pisarskiej Chłędowskiego z twórczością ważnych w jego epoce pisarzy podejmujących w swej twórczości zagadnienia kultury i sztuki nowożytnej Italii - Jacoba Burckhardta (1818-1897), Józefa Kremera (1806-1875) i Juliana Klaczki (1825-1906), ze wskazaniem możliwych podobieństw oraz inspiracji (wobec dzieła Burckahrdta, czy Klaczki), oraz różnic (dla książek oraz sposobu ujęcia tematyki przez Józefa Kremera).
The thesis is a study about the person and the literary work of Kazimierz Chłędowski (1843-1920), an author of a once very popular books dedicated to the cultural history of Early Modern Italy and France. The first part of the thesis comprises of author’s intellectual biography, with a selection of facts, that are recognized as those, having the strongest impact on writer’s mental and literary silhouette. The biography was outlined mainly following the diary of Kazimierz Chłędowski, and it mentions the author’s personal reflections about his actual life time, and the then important events, which migh have been essential for his historiographical lens. The second part of the thesis is an attempt towards the analysis and the interpretation of his historical works, basing on two of his books, Rzym, ludzie Odrodzenia [Rome, the People of the Renaissance] and Rzym, ludzie Baroku [Rome, the People of the Baroque], written and published after his retirement (1909,1912). Furthermore, there is an overview of various ways of including different artefacts into narrative, confiding them a particularly important role in the literal recreation of the past, as well as study of the shape of Chłędowski’s ekphrasis. The third part is a comparative study of Chłędowski’s mentioned books with the works of his contemporary writers, who dedicated their works to similar topics: Jacob Burckhardt (1818-1897), Józef Kremer (186-1875) and Julian Klaczko (1825-1906), outlining some similarities (Burckahdrt, Klaczko) and discrepancies (Kremer).
Description: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/684
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golabek_Kazimierz_Chledowski_1843-1920_i_jego_pisarstwo_o_sztuce_Proba_interpretacji.pdf2,99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.