Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/681
Title: Kościół a świat pogański w świetle średniowiecznych kronik polskich
Other Titles: The Church and the pagan world considering the medieval Polish chronicles
Authors: Grankowski, Mariusz
Keywords: historia; średniowiecze; Kościół; poganie; chrystianizacja; history; medieval; the Church; the pagans; christianization
Issue Date: 16-Sep-2019
Abstract: Jezus Chrystus zobowiązał swoich uczniów, by po całym świecie głosili Ewangelię. Historia realizacji tego zadania w szczególny sposób ujmuje kwestie wzajemnych relacji między chrześcijanami a innowiercami, szczególnie zaś poganami. Kościół na przestrzeni lat wypracował metody skutecznego przekazywania wiary w Chrystusa, dzialając wśród ludów pogańskich. Wskutek tego działania chrześcijaństwo rozprzestrzeniało się sukcesywnie, przymnażając wyznawców bez względu na pochodzenie i status społeczny oraz sprzyjało rozwojowi państw, kultury i obyczaju. Pewien szczególny obraz relacji Kościoła do niewierzących zachował się na kartach kronik. Wspomniane źródła pozwalają na dostrzeżenie pewnych cech charakterystycznych mentalności ludzi minionej epoki oraz wpływu religii na przestrzeni wzajemnego oddziałaywania społecznego. W tym kontekście nie sposób było pominąć postaci oraz wydarzeń w życiu Kościoła średniowiecznego, które formowały poglądy na temat innowierców, np. działalność zakonu krzyżackiego wśród pogańskich Prusów, sobór w Konstancji, Pawła Włodkowica. Mistrz Włodkowic zasłynął w swej działalności na rzecz wypełniania nakazu misyjnego Chrystusa w sposób zgodny z prawami ludzkimi.
Jesus Christ chose His disciples to preach His Gospel to the whole world. This task was the beginning of the history of the relationship between believers in Christ and infidels. Over the centuries christianization proceeded in various ways. The Church was looking for proper end effective methods to accomplish its task. We can learn a lot about this form the chronicles esp. in medieval times: how Christianity grew, how medieval Christians saw and understood pagans, how social relations were like and how they changed. In medieval times Europe developed thanks to Christianity, but this development had to be done properly, and the Poles had a significant role in this e.g. Polish delegation at the Council of Constance, esp. Paweł Włoddkowic, who defended the rights of nations.
Description: Wydział Teologii; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Włodzimierz Bielak, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/681
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Granowski_Mariusz_Kosciol_a_swiat_poganski_w_swietle_sredniowiecznych_kronik_polskich.pdfrozprawa doktorska1,48 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.