Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/512
Title: Obraz Kościoła przyszłości. Studium homiletyczne na podstawie przepowiadania papieskiego z racji Światowych Dni Młodzieży
Other Titles: The image of the future Church. A homiletical study on the basis of papal preaching for World Youth Day
Authors: Cabaj, Tomasz
Keywords: Kościół; obraz; Światowe Dni Młodzieży; Church; World Youth Day; image
Issue Date: 18-Jun-2019
Abstract: Rozprawa doktorska pt.: „Obraz Kościoła przyszłości. Studium homiletyczne na podstawie przepowiadania papieskiego z racji Światowych Dni Młodzieży” jest naukową próbą spojrzenia na przyszłość Kościoła. Analiza przepowiadania papieskiego związana z wydarzeniami Światowych Dni Młodzieży pozwala na wyciągnięcie konkretnych wniosków przedstawionych w pracy doktorskiej. Rozprawa obejmuje przepowiadanie trzech papieży: Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka. Próbie analitycznej poddany został okres od 1984 do 2019 roku, zatem od początku Światowych Dni Młodzieży do ostatniego ze spotkań międzynarodowych w Panamie. Praca dzieli się na cztery rozdziały. Pierwszy dotyczy genezy Światowych Dni Młodzieży i jest tłem informacyjno-historycznym spotkań. Drugi rozdział to analiza przepowiadania Jana Pawła II. Przedstawia Kościół jako sakrament zjednoczenia z Bogiem. Kolejny rozdział dotyczy przepowiadania Benedykta XVI i prezentuje Kościół jako „bezpieczny skarbiec” żywego Chrystusa. Ostatni rozdział to ukazanie bliskości, wsparcia i towarzyszenia, które cechują Kościół w refleksji papieża Franciszka. Praca jest bogata w literaturę obcojęzyczną, szczególnie włoską i angielską. Temat pracy jest aktualny, a zawarte w nim refleksje otwierają znaczącą możliwość podjęcia kolejnych analiz naukowych.
The doctoral dissertation The image of the future Church. A homiletical study on the basis of papal preaching for World Youth Day is a scientific attempt to foresee the future of the Church. The analysis of papal preaching related to the World Youth Day celebrations (WYD) allows to draw specific conclusions presented in this dissertation. The paper includes the preaching of three Popes, John Paul II, Benedict XVI and Francis. The time span covered by the analysis is the period from 1984, the year of origins of WYD event, to 2019 and the WYD celebration in Panama. The dissertation is divided into four chapters. The first one concerns the origins of WYD and its informative and historical background. The second chapter is an analysis of the preaching of John Paul II and presents the Church as a sacrament of union with God. The subsequent chapter regards the preaching of Benedict XVI and is a depiction of the Church as “the safe vault” of the living Christ. The last chapter demonstrates the closeness, support and companionship which characterize the Church in the thought of Pope Francis. The dissertation includes numerous references to foreign publications, especially the Italian and English literature. The thesis is still relevant and its conclusions open the door for further research.
Description: Wydział Teologii, Instytut Liturgiki i Homiletyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Stanisław Dyk
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/512
Appears in Collections:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cabaj_Tomasz_Obgrazy_Kosciola_przyszlosci.pdf2,76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.