The policy of the Polish authorities towards national and ethnic minorities after 1989

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Instytut Europy Środkowej
Abstract
The aim of this article is to analyse the Polish authorities’ policy towards national and ethnic minorities after 1989, after the collapse of real socialism in Poland. The author gives an overview of the historical and sociopolitical situation of these minorities in Poland. The main point of consideration is the position and functioning of national and ethnic minorities on the basis of law, their political activity in parliamentary and local elections, as well as the attitude of leading Polish political parties towards the issues of national and ethnic minorities. National and ethnic minorities are, by definition, less numerous than the rest of the Polish population, but remain Polish citizens and at the same time are aware of their historical community. The article uses the following methods: descriptive and institutional-legal.
Celem artykułu jest analiza polityki władz polskich wobec mniejszości narodowych i etnicznych po 1989 roku, tj. po upadku realnego socjalizmu w Polsce. Autorka przybliżyła rys historyczny i sytuację społeczno-polityczną mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Głównym punktem rozważań jest pozycja i funkcjonowanie mniejszości narodowych i etnicznych w oparciu o podstawy prawne, ich aktywność polityczną w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Mniejszości narodowe i etniczne są mniej liczebne niż pozostała część ludności Polski, ale są obywatelami polskimi i zarazem posiadają świadomość swojej historycznej wspólnoty. W artykule wykorzystano metody: opisową i instytucjonalno-prawną.
Description
Keywords
act, constitution, nation, national and ethnic minority, policy, konstytucja, mniejszość narodowa i etniczna, naród, polityka, ustawa
Citation
"Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej", 2021, R. 19, z. 3, s. 205-229
ISBN