Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/467
Tytuł: Przekaz wiary w programie telewizyjnym Fultona Sheena Life is Worth Living. Studium z edukacji medialnej
Tytuły równoległe: Transmission of faith in Fulton Sheen's television program Life is Worth Living. Media literacy studium
Autorzy: Piedziewicz, Marek
Słowa kluczowe: Fulton Sheen; teleewangelizacja; wiara w telewizji; przekaz wiary; transmission of faith; the faith on television; teleevangelisation
Data wydania: 18-mar-2019
Abstrakt: Poprzez Objawienie Bóg stopniowo wchodził w szczególny rodzaj "kontaktu" ze światem, przekazując mu prawdę o sobie. Szczytem Objawienia jest jednak życie Jezusa i dzieło zbawcze, jakiego dokonał. Stąd chrześcijanie od początków zawsze przekazywali wiarę kolejnym pokoleniom. Z biegiem czasu to zadanie wpisało się także w przestrzeń mediów. Kościół, choć nie zawsze nastawiony do nich bezkrytycznie, także przekazuje wiarę za ich pomocą. Abp Fulton Sheen jest zaś niedoścignionym wzorem przekazywanie wiary przy pomocy mediów. Jego program telewizyjny Life is Worth Living osiągnął ogromny sukces w Stanach Zjednoczonych. Za jego pośrednictwem duchowny docierał do grona kilkudziesięciu milionów odbiorców. Podejmował w programie różnorodną tematykę. Jednak 6 zagadnień zyskało szczególne znaczenie: 1. Jezus Chrystus, 2. Koncepcja osoby, 3. Miłość, małżeństwo i wychowanie, 4. Filozofia, 5. Psychologia i psychiatria, 6. Komunizm. Duchowny zazwyczaj przemawiał do widzów, rozpoczynając audycję od dotknięcia relatywnie neutralnej problematyki, by następnie poprowadzić ich ku spotkaniu z rzeczywistością duchową, religijną. Stąd też chętnie odwoływał się do historii, literatury, filozofii (zwłaszcza myśli św. Tomasza) czy też danych badawczych. Zarówno treść, jaką zawarł w swoim programie telewizyjnym, jak i sposób, w jaki ją przedstawiał, są nadal inspirujące dla misji Kościoła głoszącego wiarę w XXI wieku.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. Jarosław Woźniak
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/467
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018-2019 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Piedziewicz_Marek_ Przekaz_wiary_w_programie_telewizyjnym_Fultona_Sheena.pdf2,48 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.