Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/431
Tytuł: The Old Testament Background of “Ecce Homo” in John 19:5
Tytuły równoległe: Starotestamentowe tło „Ecce homo” w Ewangelii św. Jana 19,5
Autorzy: Kubiś, Adam
Słowa kluczowe: Ecce homo; Ecce homo; intertekstualność; John 19:5; Jan 19,5; intertextuality; metafora małżeńska; John’s use of the Old Testament; Stary Testament; nuptial metaphor; Nowy Testament
Data wydania: gru-2018
Źródło: Biblica et Patristica Thorunensia, 2018, Vol. 11, nr 4, s. 495–519.
Abstrakt: Słowa Piłata ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος (J 19,5) spotkały się z całą gamą różnorodnych interpretacji, czasem wzajemnie się wykluczających. Wśród nich znajdują się także propozycje widzące w wypowiedzi Piłata aluzję do kilku tekstów starotestamentowych. Niniejszy artykuł jest krytyczną prezentacją tych propozycji. Zostały zatem omówione interpretacje wskazujące na „Syna Człowieczego” z Księgi Daniela, Izajaszowego „Cierpiącego Sługę”, mesjańskiego „człowieka” z Za 6,12 i Lb 24,17 (LXX), Adama z Księgi Rodzaju, króla z 1 Sm 9,17 oraz oblubieńca z Pieśni nad Pieśniami. W każdym przypadku przedstawiono krytyczną ocenę danej interpretacji. Autor przychyla się do stanowiska uznającego jednoczesne istnienie aluzji do wielu tekstów starotestamentowych w Piłatowym stwierdzeniu „Oto człowiek!”.
Pilate’s declaration ἰδοὺ ὁ ἄνθρωπος found in John 19:5 has given rise to a number of interpretations that seem in basic agreement, yet, at the same time, many others of a divergent and opposing nature. Among the many treatments of this verse is a whole set of proposals that see in Pilate’s words an allusion to various Old Testament texts. The present article aims at presenting the range of these scholarly interpretations (both older and modern ones) which resort to an Old Testament background for the famous ecce homo phrase. The article then focuses the discussion on Daniel’s “Son of Man”, the Isaianic “Suffering Servant”, the messianic “man” of Zec 6:12 and Num 24:17 (LXX), Adamic typology, the king of 1 Sm 9:17, and finally the figure of the bridegroom from the Song of Songs. In each case, an evaluation of the hypothetical Old Testament background is given. The author concurs with the idea of multiple intertextual Old Testament references encapsulated in Pilate’s ecce homo utterance.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/431
DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.024
ISSN: (print) 1689-5150
(online) 2450-7059
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kubis_Adam_The_Old_Testament_Background_of_“Ecce_Homo”.pdf893,94 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons