Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/389
Tytuł: Modele duszpasterstwa migrantów w Kościele katolickim w Szwajcarii na przykładzie kantonu Zurych
Tytuły równoległe: Models of migrant pastoral care in the Catholic Church in Switzerland - an example of canton Zurich
Autorzy: Cząstkiewicz, Artur
Słowa kluczowe: migranci; duszpasterstwo migrantów; Kościół katolicki w Zurychu; misja katolicka; system dualny; migrants; migrant pastoral care; Catholic Church in Zurich; Catholic Mission; double system
Data wydania: 11-gru-2018
Abstrakt: Rozprawa doktorska podejmuje tematykę duszpasterstwa migrantów, prowadzonego w kantonie Zurych w Szwajcarii. Kościół zuryski z uwagi na swoje uwarunkowania historyczne i system polityczny demokracji bezpośredniej, posiada inną organizację struktur duszpasterskich i kościelnych. Dotyczy to także organizacji duszpasterstwa migrantów w kantonie Zurych, które podobnie jak i cały Kościół katolicki w kantonie, działa w ramach tak zwanego systemu dualnego. Wymagana jest tu współpraca kanonicznych struktur kościelnych z państwowymi szwajcarskimi strukturami wyznaniowymi. W każdym ze szwajcarskich kantonów sytuacja duszpastersko-prawna Kościoła wygląda inaczej. Podobnie różna jest w kantonach sytuacja duszpasterstwa migrantów. Dysertacja stanowi swoistego rodzaju próbę znalezienia odpowiedzi na istniejące w duszpasterstwie migrantów w Zurychu problemy, aby w przyszłości możliwe było zagwarantowanie duszpasterstwu obcojęzycznych katolików stabilności. Zaproponowane rozwiązania prawne są pomocą w optymalizacji prowadzenia duszpasterstwa migrantów w kantonie Zurych i mogą być źródłem inspiracji dla pracy wśród migrantów w kościele w Polsce.
The topic of the dissertation is pastoral care for migrants in the canton of Zurich, Switzerland. Because of historical reasons and the political system of direct democracy, the Church in Zurich has very special structure. Both migrant pastoral care and the entire Catholic Church in the canton of Zurich operate within the so called „dual system”. Collaboration is required between the canonical structures and the Swiss national structures. The pastoral-legal situation is different in every Swiss canton. Also, the situation of migrant pastoral care looks differently. The dissertation intends to find answers that exist in migrant pastoral care in canton of Zurich, so that stability for the foreign-speaking Catholics will be possible in the future. The proposed legal solutions offer support to optimize migrant pastoral care in canton Zurich and can be a source of inspiration for the work with migrants in the Church in Poland.
Opis: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa Kanonicznego; promotor rozprawy doktorskiej: ks. dr hab. dr h. c. Leszek Adamowicz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/389
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WPPKiA)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Czastkiewicz_Modele_duszpasterstwa_migrantow_w_Kosciele_katolickim_w_Szwajcarii_edited.pdf9,63 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.