Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3887
Title: Kanonizacja Jana Pawła II w radiu regionalnym na przykładzie Polskiego Radia Lublin
Other Titles: The canonization of John Paul II in regional radio, as illustrated by the case of Polish Radio Lublin
Authors: Wójciszyn-Wasil, Aneta
Keywords: media regionalne; radio; Jan Paweł II; narracja; audycje radiowe; dziennikarstwo; local media; John Paul II; narrative; radio broadcasting; journalism
Issue Date: 2016
Publisher: Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło
Citation: Wielkość czy Autorytet? Jan Paweł II w przekazach polskich mediów podczas Jego kanonizacji, red. J. Olędzki, T. Sasińska-Klas, Warszawa 2016, s. 235-246.
Abstract: Artykuł zawiera analizę audycji Polskiego Radia Lublin przygotowanych z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Szczególnie uwypuklony jest kontekst regionalny omawianego wydarzenia. Autorka wskazuje na społeczne funkcje radia lokalnego, omawia audialne sposoby modelowania treści przekazu. Podejmuje również próbę opisania radiowych formuł narracyjnych, adekwatnych do przekazu wartości, co wydaje się szczególnym wyzwaniem dla współczesnych mediów.
The analysis in the article focuses on Polish Radio in Lublin broadcasts produced on the occasion of the Canonization of Pope John Paul II. The author points to a local context of this world ceremony, the social functions of local media, and describes a specific radio narrative. Moreover, this text tries to present how the values (f. e. holiness) can be defined in contemporary media, especially, radio.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3887
ISBN: 978-83-939401-1-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciszyn-Wasil_Aneta_Kanonizacja_Jana_Pawla_II_w_radiu_regionalnym.pdf180,17 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons