Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3882
Title: Reportażowe formy konkretyzacji literatury w radiu – transpozycje intermedialne
Other Titles: Reporting forms of literature concretization on the radio
Authors: Wójciszyn-Wasil, Aneta
Keywords: radio; literatura i media; dokument radiowy; reportaż; transpozycja intermedialna; literature and media; radio documentary; reportage; intermedia transposition
Issue Date: 2018
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Zeszyty Naukowe KUL", 2018, T. 61, nr 4, s. 71-90
Abstract: Reportaż radiowy jest dźwiękową formą relacjonowania rzeczywistości, literatura nie stanowi zatem bezpośredniego źródła dla jego twórców. Jednak w obrębie współczesnych produkcji radiowych znajdują się reportaże realizujące swoisty transfer literackich treści. W niniejszym artykule określono je jako reportażowe konkretyzacje literatury. Tego typu praktyki są audialnym aspektem charakterystycznych dla współczesnej kultury intermedialnych transpozycji. Artykuł omawia szczegółowe warunki przeniesienia literatury do formuły reportażu radiowego oraz prezentuje modelowe warianty realizacji dźwiękowych.
Radio documentary is a sound form of reality covering, therefore may not be considered as a direct source for its authors. Nevertheless, within contemporary radio production, there are reportages constituting peculiar transfer of literary content. In this article, they are labelled as reportage concretization of literature. This type of practice is an audio aspect characteristic of contemporary culture intermedia transpositions. The article discusses specific conditions of literature translation to radio documentary formula and presents model variants of sound realizations.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/3882
DOI: 10.31743/zn.2018.61.4.343-355
ISSN: 0044-4405
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wojciszyn-Wasil_Aneta_Reportazowe_formy_konkretyzacji_literatury.pdf190,02 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons