Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/386
Tytuł: Wizerunki histerii. Choroba w kulturze i jej znaczenie dla sporu o naturę ekspresji artystycznej
Tytuły równoległe: Representations of Hysteria. An Image of Illness in Culture and its Significance for the Discussions on Expression in Art.
Autorzy: Skrabek, Aleksandra
Słowa kluczowe: histeria; ekspresja; Charcot; Warburg; szaleństwo; hysteria; expression; madness
Data wydania: 12-gru-2018
Abstrakt: Rozprawa doktorska poświęcona jest zjawisku histerii w kulturze europejskiej począwszy od drugiej połowy XIX w. Praca jest pomyślana jako studium ukazujące złożoność zjawiska histerii, zarówno jej biologicznego i medycznego podłoża, jak i jej kulturowego, religijnego, społecznego i artystycznego uwikłania i oddziaływania. Jest ona także próbą analizy zjawisk pokrewnych histerii w sztuce i badaniach nad sztuką. Interpretuję histerię z punktu widzenia ekspresji artystycznej i pozaartystycznej w kontekście pytań o genezę i granice dzieła sztuki, znaczenie ekspresji w sztuce i medycynie oraz wpływ wyobrażeń wizualnych na kształtowanie sposobów wyrażania. Problematyka badawcza koncentruje się w obszarze trzech kluczowych dziedzin historycznych: dziejów sztuki, medycyny i teorii ekspresji. Kluczowym zagadnieniem pracy jest interpretacja histerii jako zjawiska wizualnego, tak jak zostało ono zapisane w dokumentacji medycznej szpitala Salpêtrière w kontekście ikonografii medycznej z jednej strony i artystycznych przedstawień opętania i szaleństwa w sztuce europejskiej z drugiej strony. Niniejsza rozprawa doktorska ukazuje przykład oddziaływania sztuki na naukę oraz wpływu nauki na pytania, które stawia sobie historia sztuki, między innymi dotyczące genezy artystycznej ekspresji, statusu XIX-wiecznej fotografii medycznej, czy oceny faktycznego oddziaływania teorii histerii i podświadomych źródeł tworzenia na teorie artystyczne i sztukę XX i XXI wieku.
The title of my PhD is Representations of Hysteria. An Image of Illness in Culture and its Significance for the Discussions on Expression in Art. The dissertation explores the phenomenon of hysteria in the European culture since the second half of the XIX century, and the main purpose of it is to show how hysteria connects with different areas of science, culture, religion and art history. I also want to explain the phenomenon of hysteria from the point of view of artistic expression. I tried to connect the expression of gesture symptomatic for hysteria with the visual tradition in the history of art. Hysteria as a disease entity was most fully diagnosed and defined by Jean-Martin Charcot in the Salpêtrière hospital in Paris in the 70s and 80s of the XIX century, and then reinterpreted by his only follower Sigmund Freud, who attempted to identify the underlying causes of hysteria in human subconscious. In this form, hysteria became the subject of artistic fascination of the surrealists, who saw in it the perfect manifestation of what they called the “convulsive beauty”. Hysteria treated as a way of women’s communication and self-expression was also important for the feminist discourse. As a result of the interpretative co-ordination of these three areas: Charcot’s medical concept of hysteria, Warburg’s view of artistic expression and Darwin’s theory of expression, I have tried to bring art history closer to other disciplines by studying a fascinating example of the mutual influence of art and science. Thus hysteria has become a pretext to accentuate differences.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Historii Sztuki; promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Ryszard Kasperowicz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/386
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Skrabek_Wizerunki_histerii_Choroba_w_kulturze_i_jej_znaczenie_dla_sporu_o_nature_ekspresji_artystycznej_edited.pdf2,91 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.