Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/365
Tytuł: Reguły zakonne - waloryzacja czy formalizacja charyzmatu?
Tytuły równoległe: The Monastic rules - an enhancement or formalization of the charism?
Le regole monastiche - una vallorizzazione o formalizzatione del carisma?
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: reguły; charyzmat; waloryzacja; dewaluacja; św. Franciszek; charism; devaluation; valorization; rules; St. Francis
Data wydania: 2010
Wydawca: Franciszkańskie Centra OFM-Warszawa, OFMConv-Łódź, OFMCap-Zakroczym
Źródło: Refleksje nad Regułami franciszkańskimi. Formacyjne i pastoralne aspekty Reguł franciszkańskich w 800 lat po zatwierdzeniu pierwszej Reguły św. Franciszka. Materiały z sesji naukowej, Warszawa 21 listopada 2009, Warszawa-Kraków 2010, s. 45-65
Abstrakt: Opracowanie ukazuje reguły zakonne jako teksty zróżnicowane treściowo i formalnie. Podkreśla, że nosicielem charyzmatu jest osoba, zaś adresatami spisanych norm jej sukcesorzy. Wskazuje, iż teksty reguł mogą służyć jako narzędzie waloryzacji charyzmatu i odnowy zakonu.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/365
ISBN: 978-83-930164-2-6
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Paszkowska_Reguly_zakonne_waloryzacja_czy_formalizacja_charyzmatu_edited.pdfArtykuł główny1,68 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons