Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/353
Tytuł: The Poetics of Neobaroque Space: Theory and Application
Tytuły równoległe: Poetyka neobarokowej przestrzeni: teoria i aplikacja
Autorzy: Rusiłowicz, Kamil
Słowa kluczowe: Neobarok; przestrzeń; dom; Neobaroque; space; house
Data wydania: 24-wrz-2018
Abstrakt: The dissertation is devoted to the “return of the baroque” in contemporary culture. The goal of the study is to present an interdisciplinary approach to the poetics of neobaroque space. The first part of the dissertation provides a theoretical tool that may be applied to literary criticism. The second, analytical part of the dissertation analyses two American novels, Jeffrey Eugenides’ The Virgin Suicides and Marilynne Robinson’s Housekeeping using the theoretical approach presented in the theoretical part.
Rozprawa poświęcona jest zagadnieniu „powrotu baroku” we współczesnej kulturze. Jej celem jest prezentacja interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia poetyki neobarokowej przestrzeni. Teoretycznemu podejściu do tematu poświęcona jest pierwsza część pracy. Druga część pracy aplikuję teorię do badań literaturoznawczych, analizując dwa teksty literackie: The Virgin Suicides (Samobójczynie) Jeffreya Eugenidesa oraz Housekeeping (Utrzymać dom) Marilynne Robinson.
Opis: Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filologii Angielskiej; promotor rozprawy doktorskiej: dr hab. Zofia Kolbuszewska, prof. UWr
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/353
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp ograniczony, możliwy z komputerów w Bibliotece Uniwersyteckiej
Rozprawy doktorskie (WNH)

Pliki tej pozycji:
Plik RozmiarFormat 
Rusilowicz_The_Poetics_of_Neobaroque_Space_Theory_and_Application_edited.pdf1,61 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz    Poproś o kopię
Pokaż pełny rekord


Wszystkie pozycje w ReKUL są chronione prawem autorskim chyba, że zostało wskazane inaczej.