Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/351
Tytuł: Twórczość Apolinarego Szeluty w kontekście muzyki europejskiej pierwszej połowy XX wieku
Tytuły równoległe: The work of Apolinary Szeluto in the context of European music of the first half of the XXth century
Autorzy: Kaczmarek, Łukasz
Słowa kluczowe: Apolinary Szeluto; Młoda Polska; muzyka XX wieku,; the music of XXth century
Data wydania: 20-wrz-2018
Abstrakt: Praca ma charakter monograficzny. Poświęcona jest omówieniu życia i twórczości A. Szeluty ujętej w kontekście muzyki europejskiej 1. połowy XX wieku. Ujęta została również perspektywa epoki, tj. przemian społecznych i historycznych, myśli filozoficznej, sztuki, literatury. Wydzielono trzy kolejne, różniące się między sobą, okresy w twórczości Kompozytora: młodopolski (nowoczesny), narodowy oraz socrealistyczny. Głębszej analizie poddano reprezentatywne dla każdego z etapów dzieła. Przywołano opinie krytyki, podjęto również problematykę recepcji dzieł Szeluty. Dokonano próby oceny wartości twórczości Kompozytora i określenia jego pozycji i znaczenia w muzyce.
This monographical study concerns the life and work of A. Szeluto in the context of European music of the Ist half of the XXth Century. It considers also the social and political changes, philosophical thought, the history of art and literature. The work of the Composer has been divided into three periods: modern, national and socrealistic. For each period some representative pieces have been taken into analysis. In this work there is also a place for opinions of critics, a problem of reception of the work of Szeluto as well as an attempt of estimation of the Composer’s oeuvre and indication of his position in music of his time.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Muzykologii; promotor rozprawy doktorskiej ks.dr hab. Piotr Wiśniewski, prof. KUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/351
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lukasz_Kaczmarek_Tworczosc_ Apolinarego_Szeluty_w_kontekscie_muzyki_europejskiej_pierwszej_polowy_XX_wieku-min.pdf5,36 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons