Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/309
Tytuł: Żywioły jako środek wyrazu dla doświadczeń duchowych (studium teologiczno-duchowościowe)
Tytuły równoległe: Les éléments de la nature comme expression de l’expérience religieuse
Autorzy: Paszkowska, Teresa
Słowa kluczowe: żywioły; doświadczenie duchowe; środek wyrazu
Data wydania: 2007
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Źródło: Obraz i żywioły, red. M. U. Mazurczak, M. Żak, Lublin 2006, s. 35-52.
Abstrakt: O żywiołach można mówić w wielu różnych aspektach. Żywioły leżą u podstaw praw natury, tajemniczo oddziałują na psychikę, pojawiają się w życiu duchowym różnych religii. Teolog chrześcijański zabiera głos w dyskusji o żywiołach dla tej racji, że w Biblii i dziełach teologicznych (zwłaszcza, dziełach mistyków) żywioły – ogień, powietrze (wiatr, obłok), woda, ziemia – służą często do wyrażenia istoty Boga lub Jego działania; jak również do wyrażenia natury człowieka i jego sposobu doświadczenia Boga, który się objawia. Opracowanie niniejsze uwzględnia dwa rodzaje relacji: I. Bóg i żywioły, II. Człowiek i żywioły. Pierwsza relacja została sprowadzona do tez: a) Bóg objawiał w żywiołach swoją obecność; b) żywioły służą komunikacji Boga z człowiekiem. Relację człowiek i żywioły – autorka sprowadziła do stwierdzeń: a) człowiek jest złożonością: prochu ziemi i tchnienia Boga; b) grzesznik znajduje ocalenie w: wodzie (chrztu) i ogniu (Ducha Świętego); c) mistycy opisują wewnętrzne doświadczenie Boga odwołując się do żywiołów.
Les éléments de la nature comme expression de l’expérience religieuse On peut parler des éléments de la nature de plusieurs façons. Il est connu qu’ils ont une influence sur la psychique humaine, par conséquent aussi sur la vie spirituelle, ce qui est constaté dans diverses religions. Le théologien peut en parler parce que la Bible se sert des éléments comme le feu, l’aire, le vent, le nuage, la terre, l’eau pour exprimer la nature de Dieu et ses actions dans le monde. Parfois on se sert de ces éléments pour parler de la nature de l’homme vis-à-vis Dieu qui lui se révèle. Ce travail est composé de deux parties. La première: Dieu et les éléments de la nature ; la seconde: l’homme et les éléments de la nature. Dans la première, l’auteur fait deux constatations : a) Dieu se révèle à travers les éléments de la nature, b) ces éléments peuvent aider l’homme à communiquer avec Dieu. Dans la seconde partie, les trois choses ont été constatées : a) l’homme est composé de la poussière de la terre et du souffle de Dieu, b) le pécheur trouve le salut dans l’eau de baptême et dans le feu de l’Esprit-Saint, c) les grands mystiques chrétiens, quand ils parlent de leur expérience de Dieu, font référence aux éléments de la nature.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/309
ISBN: 978-83-7363-640-8
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Teresa_Paszkowska_Zywioly_jako_srodek_wyrazu_dla_doswiadczen_duchowych.pdfartykuł główny465,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons