Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2966
Title: Ludzka seksualność w posoborowym nauczaniu Kościoła
Other Titles: Human Sexuality in the Church’s Post-conciliar Teaching
Authors: Goleń, Jacek
Keywords: płciowość; sexuality; seksualność; love; miłość; fertility; płodność; procreation; prokreacja; sense of sexuality; sens seksualności; purposefulness of sexuality; celowość seksualności; theology of the body; teologia ciała; theology of marriage; teologia małżeństwa
Issue Date: 2022
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: "Verbum Vitae", 2022, T. 40, nr 1, 2022, s. 1-19
Abstract: Celem niniejszego artykułu jest ukazanie ludzkiej seksualności w świetle posoborowego nauczania Kościoła katolickiego. Najpierw autor dokonuje wyjaśnienia najważniejszych terminów, a potem ukazuje drogę do pozytywnego i całościowego ujęcia ludzkiej seksualności w nauczaniu Kościoła. Następnie ukazuje osobowy sens ludzkiej płciowości oraz naturalną celowość w niej zawartą. W ramach metody dedukcyjnej wykorzystano metody szczegółowe: analizy tekstów źródłowych, interpretacji, porównawczą, syntezy, wnioskowania. Główną konkluzją z podjętych badań jest to, że przez szereg wieków Kościół katolicki bardzo powoli odczytywał prawdę o ludzkiej seksualności, podkreślając cel prokreacyjny. Najpełniej i w sposób pozytywny została ona ujęta dopiero w posoborowym nauczaniu Kościoła, a zwłaszcza papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI oraz Franciszka.
The aim of the article is to discuss human sexuality in the context of the post-conciliar teachings of the Catholic church. First, the article clarifies the employed terminology to subsequently focus on the positive and comprehensive image of human sexuality in the church’s teachings. Further, the personal orientation and purposefulness of human sexuality is analyzed. Within the deductive method the following strategies have been deployed: analysis of source texts, interpretation, comparative analysis, synthesis, and deduction. The main conclusion of the article is that the Catholic church has been slowly uncovering the truth of human sexuality, for centuries having underscored its procreative goal. Human sexuality has been most fully and positively rendered in the post-conciliar teachings of the church, especially in the thought of Popes John Paul II, Benedict XVI, and Francis.
Description: Duszpasterstwo rodzin
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2966
DOI: 10.31743/vv.13581
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)
Verbum Vitae, 2022, T. 40, Nr 1: Ludzka seksualność – jej istota i celowość

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Golen_Jacek_Ludzka_seksualnosc_w_posoborowym_nauczaniu_Kosciola.pdf337 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons