Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/288
Tytuł: Posługa charytatywna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1989-2015. Studium teologicznopastoralne
Tytuły równoległe: The charity services of female religious orders in Poland in years 1989-2015. Study on pastoral theology
Autorzy: Wink, Bartłomiej
Słowa kluczowe: zakony; praca charytatywna; żeńskie zakony; ubodzy; charity service; female religious orders; poverty
Data wydania: 25-cze-2018
Abstrakt: W pracy została przeanalizowana i w sposób usystematyzowany przedstawiona posługa charytatywna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1989-2015. Rozprawa składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale ukazano podstawy teologiczne dzialalności charytatywnej zakonów żeńskich, historię tejże działalności na ziemiach polskich oraz aktualne przejawy ubóstwa w Polsce. Drugi rozdział ukazał wielorakie przejawy działalności żeńskich zgromadzeń zakonnych w Polsce w latach 1989-2015 wobec rodziny, dzieci i młodzieży oraz osób starszych. Natomiast w trzecim rozdziale przedstawiono posługę charytatywną żeńskich zakonów wobec ludzi chorych, niepełnosprawnych, a także bezdomnych i skrajnie ubogich. Ostatni, czwarty rozdział zawiera propozycje kierunków odnowy posługi charytatywnej zakonów żeńskich wobec omówionych grup. Ukazuje także postulaty dotyczące rozwoju formacji charytatywnej osób konsekrowanych. Niniejsza dysertacja pokazuje, jak wiele jest obszarów opieki społecznej, w których siostry zakonne są wciąż niezastąpione.
The dissertation presents systematic analysis of charity service of female religious orders in Poland in years 1989-2015, The dissertation consists of four chapters. The first one presents theological fundaments of charity services of female congregations, history of those activities in Polish territory. What is more contemporary manifestations of poverty are introduced. The second chapter consists of analysis of charity services of female religious orders towards families, elderly people, children and youth in Poland between 1989-2015. Charity initiatives for disabled, ill, homeless people and groups of society in abject poverty are discussed in chapter three. The last part depicts conlcusions and postulates of potential ways of renewal of working methods and development of charity formation of female congregations. The dissertation underline the importance and vastness of different aspects of social care, in which female congregations are still indispensable.
Opis: Wydział Teologii, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki; promotor rozprawy doktorskiej: ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/288
Pojawia się w kolekcji:Rozprawy doktorskie (WT)
Rozprawy doktorskie 2018 / dostęp otwarty

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bartlomiej_Wink_Posluga_charytatywna_zenskich_zgromadzen_zakonnych_w_Polsce.pdf2,44 MBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons