Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2813
Title: Legal security – synthetic presentation
Other Titles: Bezpieczeństwo prawne – ujęcie syntetyczne
Authors: Potrzeszcz, Jadwiga
Keywords: legal principles; legal security; legal certainty; Constitutional Tribunal; democratic rule of law; principle of protection of citizens’ trust in the state and its laws; zasady prawne; bezpieczeństwo prawne; pewność prawa; Trybunał Konstytucyjny; demokratyczne państwo prawa; zasada zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa
Issue Date: 2016
Publisher: Polska Akademia Nauk
Citation: "Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie", 2016, T. 9, s. 140-152
Abstract: The interest in the issue of legal security nowadays is very big and has an upward trend. This issue is also present today in public discourse. However, it turns out that individual participants of this discourse have problems with clear defining the term ‘legal security’. Their understanding of this term is often intuitive or partial. Therefore, there is the importance of presentation of my point of view on the issue of legal security in a synthetic form. The aim of this article is presentation of the definition and structure of the concept of legal security. The worked out concept has its practical usefulness and may be helpful in explanation of numerous problems connected with the functioning of important legal principles and phenomena.
Zainteresowanie problematyką bezpieczeństwa prawnego jest obecnie bardzo duże i wykazuje tendencję wzrostową. Problematyka ta jest dzisiaj coraz częściej obecna w dyskursie publicznym. Jednakże uczestnicy tego dyskursu mają kłopoty z jasnym zdefiniowaniem, co rozumieją pod pojęciem bezpieczeństwa prawnego. Ich rozumienie jest często intuicyjne albo ujmujące problem częściowo. Istnieje zatem potrzeba przedstawienia poglądów na temat bezpieczeństwa prawnego w syntetycznej formie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie definicji i struktury pojęcia bezpieczeństwa prawnego. Wypracowane pojęcie ma swoją praktyczną użyteczność i może być pomocne w wyjaśnianiu wielu problemów związanych z funkcjonowaniem ważnych zasad i zjawisk prawnych. Słowa kluczowe: zasady prawne, bezpieczeństwo prawne, pewność prawa, Trybunał Konstytucyjny, demokratyczne państwo prawa, zasada zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/2813
ISSN: 1899-7694
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WPPKiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Potrzeszcz_Jadwiga_Legal_Security_in_the_Interpretation_of_Tax_Law.pdf176,69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons