Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/257
Title: Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych
Authors: Domagała-Zyśk, Ewa
Keywords: słabosłyszący; hard of hearing; niesłyszący; deaf; nauczanie jezyka obcego; English as a foreign language EFL
Issue Date: 2013
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Wielojęzyczni. Studenci niesłyszący i słabosłyszący w procesie uczenia się i nauczania języków obcych, Lublin 2013.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/257
ISBN: 9788377026380
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Domagala-Zysk_Wielojezyczni.pdf3,01 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons