Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/212
Tytuł: Kobiety jako model wiary w Ewangelii Markowej
Tytuły równoległe: Women as Model of Faith in the Gospel of Mark
Autorzy: Kubiś, Adam
Słowa kluczowe: Ewangelia św. Marka; kobieta; wiara; uczeń; Mark’s Gospel; woman; faith; disciple
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo KUL
Źródło: Świadkowie wiary : Biblia o wierze, red. D. Dziadosz, Lublin 2014, s. 133-170
Abstrakt: Among thirteen female characters appearing in the Gospel of Mark, four of them – the woman with an issue of blood, the Syrophoenician woman, the poor widow, and the anointing woman – all exhibit exemplary qualities of faith and discipleship. Introduced by a brief overview of the narrative function of two other groups of female characters, namely the secondary figures (e.g. Peter’s mother-in-law) and women disciples (cf. 15:40-41; 16:1-6), the main part of the study provides a systematic analysis of the motif of faith as reflected in the deeds and words of these four emblematic figures. The analysis pays particular attention to immediate literary contexts of the four episodes, showing how each of the stories is integrated into a larger narrative and also woven into the overall framework of the Markan composition.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/212
ISBN: 978-83-7702-925-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kobiety_jako_model_wiary_w_Ewangelii_Mar.pdf366 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons