Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12153/210
Tytuł: Zechariah 6:12-13 as the Referent of γραφή in John 2:22 and 20:9. A Contribution to Johannine Temple-Christology
Autorzy: Kubiś, Adam
Słowa kluczowe: Ewangelia św. Jana; Księga Zachariasza; chrystologia świątyni; zmartwychwstanie
Data wydania: 2012
Wydawca: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Nauk Biblijnych
Źródło: The Biblical Annals, 2012, T. 2, s. 153-194.
Abstrakt: The explicit references to the Scripture (γραφή) in the Johannine cleansing narrative in 2:22 as well as in the Johannine narrative about the empty tomb in 20:9 were always a perplexing mystery which raised a plethora of scholarly proposals. The article presents an argument in favor of Zech 6:12-13 as a scriptural referent in both these occurrences of γραφή. The Zechariah oracle about the future rebuilding of the temple by a messianic king perfectly dovetails with the Johannine Temple-Christology which depicts the resurrection of Jesus as the rebuilding of the temple by the King-Messiah.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/210
ISSN: 2083-2222
Pojawia się w kolekcji:Artykuły naukowe (WT)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zechariah_6_12-13_as_the_Referent_of.pdf593,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Ta pozycja jest udostępniana na licencji Creative Commons Creative Commons