Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1811
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWiśniewski, Piotr-
dc.date.accessioned2021-09-15T08:19:10Z-
dc.date.available2021-09-15T08:19:10Z-
dc.date.issued2021-06-30-
dc.identifier.citation„Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 115 (2021), s. 511-524pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1811-
dc.descriptionWyrażam podziękowanie ks. Kamilowi Pozorskiemu SDB za pomoc w nawiązaniu kontaktów z włoskimi oliwetanami, środowiskiem naukowym Uniwersytetu w Padwie (prof. Giordana Mariani Canova) oraz cenne wskazówki i informacje dotyczące wyjaśniania migracji Psałterza.pl
dc.description.abstractL'articolo presenta i risultati della ricerca sul Salterio manoscritto, di provenienza olivetana, conservato nel Museo dell'Arcidiocesi di Łódź. L'autore fornisce una descrizione sintetica del codice, verifica il momento della sua creazione, specifica l'area geografica in cui è stato scritto e indica il luogo ipotetico del suo utilizzo. Alla luce di un'analisi comparativa del Salterio con altri manoscritti olivetani, dimostra che è stato scritto da un olivetano che era anche l'autore delle decorazioni del codice. La parte finale dell'articolo ha un tentativo di spiegare la migrazione del Salterio dall'Italia in Polonia.pl
dc.description.abstractThe article presents the results of research on the book of the handwritten Psalter of the olivetan provenance, stored in the Museum of the Archdiocese of Łódź. The author provides a synthetic description of the code, verifies the time of its origin, specifies the geographical area in which it was written and indicates the hypothetical place of its use. In the light of a comparative analysis of the Psalter with other olivetan manuscripts, it proves that it was written by an olivetan who also made the decorations of the codex. The final part of the article is an attempt to explain the migration of the Psalter from Italy to Poland.pl
dc.description.abstractArtykuł prezentuje wyniki badań nad księgą rękopiśmiennego Psałterza proweniencji oliwetańskiej przechowywanego w Muzeum Archidiecezji Łódzkiej. Autor podaje syntetyczny opis kodeksu, weryfikuje czas jego powstania, precyzuje obszar geograficzny, w którym został on napisany oraz wskazuje hipotetyczne miejsce jego użytkowania. W świetle analizy porównawczej Psałterza z innymi rękopisami oliwetańskimi dowodzi, że napisał go oliwetanin będący również autorem dekoracji kodeksu. Końcowa część artykułu jest próbą wyjaśnienia migracji Psałterza z Włoch do Polski.pl
dc.language.isoitpl
dc.publisherOśrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KULpl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectpsałterzpl
dc.subjectoliwetaniepl
dc.subjectsalteriopl
dc.subjectPsalterpl
dc.subjectmanoscrittopl
dc.subjectmanuskryptpl
dc.subjectMonte Olivetopl
dc.subjectofficium divinumpl
dc.subjectolivetanipl
dc.subjectŁódźpl
dc.subjectPoloniapl
dc.subjectcodice olivetanopl
dc.subjectMuseo del Duomo di Chiusipl
dc.subjectminiaturepl
dc.subjectConvento di Santa Maria di Baggiopl
dc.subjectYalepl
dc.subjectgradualepl
dc.subjectantiphonariopl
dc.subjectdifferenzialipl
dc.subjectolivetanspl
dc.subjectMuzeum Archidiecezji Łódzkiejpl
dc.subjectolivetan manuscriptspl
dc.subjectgraduale olivetano ms. 1184pl
dc.subjectscriptoriumpl
dc.subjectCongregatio Sanctae Mariae Montis Olivetipl
dc.subjectQuartopl
dc.subjectTanzenbergpl
dc.subjectLąd nad Wartąpl
dc.titleUn salterio manoscritto di provenienza olivetana in Poloniapl
dc.title.alternativeThe handwritten Psalter of the olivetan provenance in Polandpl
dc.title.alternativeRękopiśmienny psałterz proweniencji oliwetańskiej w Polscepl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wisniewski_Piotr_Un_salterio_manoscrittodi_provenienza_olivetana_in_Polonia.pdf664,17 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons