Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1654
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBorto, Paweł-
dc.date.accessioned2021-04-29T13:14:53Z-
dc.date.available2021-04-29T13:14:53Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Roczniki Teologiczne" 2019, Vol. 66, nr 9, s. 19-34pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1654-
dc.description.abstractNiniejszy artykuł omawia sposób, w jaki najwcześniejsze formy wyznania wiary w Zmartwychwstanie odwołujące się do świadectwa Pisma Starego Testamentu. Analizie zostały poddane najważniejsze świadectwa wiary w Zmartwychwstanie wyrażone w aklamacjach i formułach wiary – zarówno te, w których nie pojawia się bezpośrednie odwołanie się do Pisma, jak też i te, w których można wskazać nawiązanie do określonych miejsc w Piśmie. W analizie pominięto katechezy i hymny liturgiczne, stosując w wyborze kryterium diachroniczne wskazujące na pierwszeństwo chronologiczne aklamacji i formuł wiary. Przeprowadzona analiza pozwoliła wykazać, że pierwszym punktem odniesienia dla wiary w Zmartwychwstanie nie jest Pismo, lecz świadectwo świadków, którzy spotkali Zmartwychwstałego, a więc u początku wiary w Zmartwychwstanie jest wydarzenie. Słowo Starego Testamentu samo w sobie jest niewystarczalne. Dopiero kiedy zaczyna się je odczytywać w świetle wydarzeń z życia Jezusa i w świetle Jego słów, można zacząć wskazywać na wypełnienie się Pisma w wydarzeniach paschalnych. Tak więc choć to nie Pismo jest początkiem wiary w Zmartwychwstanie, to zarazem wiara ta szuka odniesienia w Piśmie – lecz nie w pojedynczych tekstach Pisma, ale w Piśmie czytanym jako jedno wielkie świadectwo o zbawczym Bożym działaniu. W pierwszych formułach wiary w Zmartwychwstanie oraz w aklamacjach utrwalony został zarazem pewien sposób lektury Pisma, który stanowi wzorzec dla budowania argumentacji skrypturystycznej w teologii fundamentalnej, ponieważ ukazuje on, że Pismo jest tu czytane najpierw jako całość (egzegeza kanoniczna) oraz w świetle tradycji apostolskiej i z uwzględnieniem analogii wiary, na co zwraca uwagę Benedykt XVI w dokumencie Verbum Domini.pl
dc.description.abstractThe article explains how the oldest formulas of faith in resurrection and their acclamations relate to the Scripture. The aim of the discussion is the presentation of the rela- tion between the confession of faith in Resurrection and the testimony of Scripture from the theologico-fundamental perspective. On this basis, the author draws conclusions concerning the role of the scriptural argument in the faith in Resurrection.pl
dc.language.isoplpl
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International*
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode*
dc.subjectresurrectionpl
dc.subjectzmartwychwstaniepl
dc.subjectScripturepl
dc.subjectPismo Świętepl
dc.subjectscriptural argumentpl
dc.subjectargument skrypturystycznypl
dc.title„Pismo mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20,9). Znaczenie odwołania się do Pisma w najwcześniejszych formach wyznania wiary w Zmartwychwstanie. Analiza teologicznofundamentalnapl
dc.title.alternative“THE SCRIPTURE SAYS THAT HE MUST RISE FROM THE DEAD” (cf. Jn. 20:9). THE MEANING OF THE APPEAL TO THE SCRIPTURE IN THE EARLIEST FORMS OF THE CONFESSION OF FAITH IN RESURRECTION. THE THEOLOGICO-FUNDAMENTAL ANALYSISpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl
dc.identifier.doi10.18290/rt.2019.66.9-2-
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borto_Pawel_Pismo_mowi_ze_On_ma_powstac_z_ martwych.pdf165,83 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons