Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1642
Title: Tyraspol – bardziej rosyjski od Rosji
Authors: Kosienkowski, Marcin
Keywords: Naddniestrze; Rosja; Mołdawia
Issue Date: 12-Aug-2013
Citation: Nowa Europa Wschodnia
Abstract: Jewgienij Szewczuk wygrał wybory prezydenckie w separatystycznym Naddniestrzu w grudniu 2011 roku bez wsparcia i wbrew woli Rosji, która postawiła wówczas na innego kandydata (ówczesnego przewodniczącego partii Obnowlenije, Anatolija Kamińskiego). Nowy prezydent starał się jednak pozyskać zaufanie Moskwy, co nie było niczym dziwnym, biorąc pod uwagę prorosyjskie nastawienie mieszkańców regionu i fakt, że Naddniestrze funkcjonowało jako niezależny od Kiszyniowa byt właśnie dzięki rosyjskiej pomocy. Jednocześnie jednak Szewczuk prowadził dość pragmatyczną i konstruktywną politykę wobec Mołdawii i Zachodu, co spotkało się z ich pozytywną odpowiedzią i doprowadziło do ocieplenia wzajemnych stosunków.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1642
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kosienkowski_Marcin_Tyraspol_bardziej_rosyjski_od_Rosji.pdf857,25 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in ReKUL are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.