Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1610
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorJeziorański, Marek-
dc.date.accessioned2021-04-15T09:32:01Z-
dc.date.available2021-04-15T09:32:01Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationŻycie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej, red. A. Cudowska, Gdańsk 2018, s. 81-91pl
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12153/1610-
dc.description.abstractArtykuł przedstawia zagadnienie wyprowadzania norm postępowania wychowawczego z przyjętych wcześniej wartości w ujęciu aksjologii personalistycznej. Aby móc zrealizować przedstawiony cel rozpatrzono następujące zagadnienia składowe: po pierwsze, na ile (i ewentualnie przy jakich założeniach) w ogóle uzasadnione jest wyprowadzanie norm wychowawczych z wartości. W tym obszarze ważną kwestią jest podjęcie krótkiej analizy nad różnymi sposobami rozumienia wartości jako takich. Następnie, po drugie, ukazano dwie główne strategie podejmujące wyjaśnienie przejścia między wartością a powinnością. Strategie te wynikają z odrębnych założeń ontologicznych. Jedna buduje na teleologicznej a druga na dysteleologicznej koncepcji bytu. Ostatecznie, po trzecie, ukazano specyficzne ujęcie tej problematyki na gruncie aksjologii personalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem dorobku naukowego Karola Wojtyły. To rozwiązanie nazwano, za Wojtyłą: moc normatywna prawdy.pl
dc.language.isoplpl
dc.publisherWydawnictwo Naukowe Katedrapl
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectwartość, powinność, aksjologia, personalizm, wychowaniepl
dc.subjectvalue, duty, axiology, personalism, educationpl
dc.titleOd wartości do powinności w ujęciu aksjologii personalistycznejpl
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartpl
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_Od_wartosci_do_powinnosci....pdf374,54 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons