Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1604
Title: Aktorzy polityczni i media masowe w procesie komunikowania politycznego na poziomie samorządu terytorialnego w okresie kampanii wyborczej. (Przyczynek do problemu zagrożeń wynikających z braku pełnej informacji wyborczej)
Other Titles: Political Actors and Mass Media in the Process of Political Communication on the Level of the Local Government during the Election Campaign. (A Contribution to the Problem of Threats Resulting from the Lack of Full Electoral Information)
Authors: Łukasik-Turecka, Agnieszka
Keywords: aktorzy komunikowania politycznego; samorząd terytorialny; kampania wyborcza; actors of political communication; local government; election campaign
Issue Date: 2014
Publisher: Wydawnictwo KUL
Citation: Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, red. Lech Jańczuk, Lublin 2014, s. 51-60
Abstract: Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytania: które z narzędzi komunikowania politycznego zdają się być skutecznymi w trakcie samorządowej kampanii wyborczej, a także czy wyborca ma szanse uzyskać rzetelną informację o rywalizujących ze sobą podmiotach politycznych i czy media uzupełniają wyborcom informacje pozyskane z reklam i innych narzędzi komunikowania politycznego, nad którymi całkowity nadzór sprawują aktorzy komunikowania politycznego.
This article is an attempt to answer the questions: which of the tools of political communication seem to be effective during the local government election campaign, and whether a voter has a chance to obtain reliable information about competing political entities, and whether the media supply voters with information obtained from advertisements and other tools of political communication over which actors of political communication exercise complete supervision.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1604
ISBN: 978-83-7702-947-3
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lukasik-Turecka_Agnieszka-Aktorzy_polityczni_i_media_masowe.pdfArtykuł214,34 kBAdobe PDFView/Open
Rola_jednostek_samorzadu_terytorialnego_w_utrzymaniu_bezpieczenstwa_i_porzadku_publicznego.tifOkładka123,08 kBTIFFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons