Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1590
Title: Indywidualne i społeczne cele wychowania religijno-moralnego
Authors: Jeziorański, Marek
Keywords: wychowanie; education; religion-moral education; wychowanie religijno-moralne; goal of education; cel wychowania
Issue Date: 2018
Citation: "Ateneum Kapłańskie", 2018, t. 171, 2 (657), s. 257-268
Abstract: Artykuł przedstawia zagadnienia związane z indywidualnymi i społecznymi celami wychowania religijno-moralnego. Składa się z trzech części. Pierwsza podejmuje zagadnienia związane uwarunkowaniami procesu powstawiania celów wychowania, umiejscowienia ich w procesie wychowania w ogóle oraz pozostałe zagadnienie kategorialne i definicyjne. W drugiej części przedstawia naczelny cel badanego wychowania, charakteryzujący się najwyższym poziomem ogólności a w ostatniej części omawia przykładowe cele kierunkowe, które w konkretnych sytuacjach wychowawczych pomagają realizować przyjęty cel naczelny.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1590
ISSN: 0208-9041
Appears in Collections:Artykuły naukowe (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jezioranski_Marek_Indywidualne_i_spoleczne_cele_wychowania_religijno-moralnego.pdf2,53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item recordThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons