Kościół i Prawo : [0] Community home page

Kościół i Prawo to półrocznik wydawany przez Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Towarzystwem Naukowym KUL. Na łamach tego periodyku publikowane są opracowania naukowe dotyczące prawa kanonicznego oraz relacji między państwem a Kościołem. Szczególny nacisk położony jest na polskie prawo partykularne. Obok artykułów naukowych w periodyku publikowane są również recenzje opracowań oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

(English) Kościół i Prawo is a semi-annual journal published by the Faculty of Law, Canon Law and Administration at the John Paul II Catholic University of Lublin in cooperation with the Learned Society of the Catholic University of Lublin. The aim of this journal is to publish scholarly articles concerning canon law and relations between State and Church. The journal gives special attention to Polish particular law. Besides academic articles, the journal also includes book reviews and reports of conferences.

Browse

Collections in this community