Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1574
Title: Nauczyciele-poeci w pracy i w życiu
Other Titles: Teachers-poets at work and in life
Authors: Borowska, Barbara
Keywords: Nauczyciele-poeci; inspiracje poetyckie; związek pracy nauczyciela z twórczością poetycką, zainteresowania dzieci i młodzieży poezją i uczestnictwem w kulturze; children and young people’s interest in poetry and cultural participation; Teacher-poets; poetic inspirations, the connection between teaching profession and poetry writing; the connection between teaching profession and poetry writing
Issue Date: 2014
Publisher: Episteme
Citation: Biografia w literaturze i sztuce, red. R. Skrzyniarz, E. Krzewska, E. Kuryluk, Wydawnictwo EPISTEME, Lublin 2014, ss. 149-176.
Abstract: W artykule przedstawiono biografie nauczycieli-poetów, którzy swoją pokorną pracą wzbogacają nie tylko wrażliwość własnej duszy, ale także inspirują tych, którzy szukają dystansu do otaczającego świata oraz odpowiedzi na pytania i problemy. Ich twórczość koncentruje się na osobistych doświadczeniach i fascynacji poezją, która zajmuje się analizą natury moralnej i filozoficznej. To także odpowiedź na otaczające nas zło i absurdy życia. Jednocześnie jest to ciągłe poszukiwanie najwyższych wartości, ponowne odkrywanie Boga i oczekiwanie na miłość, szczęście i nadzieję.
This article presents biographies of teachers-poets, who through their humble work enrich not only the sensitivity of their own soul, but also inspire those who are seeking distance towards the surrounding world and answers to questions and problems. Their work concentrates on personal experience and fascination with poetry, which deals with the analysis of moral and philosophical nature. It is also a response to the evil that surrounds us and the absurdities of life. At the same time it is a continuous search for the highest values, rediscovery of God and waiting for love, happiness and hope.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12153/1574
ISBN: 978‑83‑62495‑40‑5
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Borowska_Barbara_Nauczyciele-poeci_w_pracy_i_w_zyciu-strony1.pdf1,46 MBAdobe PDFView/Open
Borowska_Barbara_Nauczyciele-poeci_w_pracy_i_w_zyciu_okładka.pdf557,27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons